2020-12-11

Drönarprojekt för ökad trygghet

Drönare som följer blåljuspersonal och släcker skogsbränder är exempel på nya Vinnova-projekt.

Vinnova satsar 17 miljoner kronor på 15 olika projekt som handlar om lösningar kring drönare som kan ge ett tryggare och säkrare samhälle.

Några av de 15 projekt som finansieras av Vinnova är drönare som följer blåljuspersonal, släcker skogsbränder, kontrollerar utsläpp från fartyg och bidrar till snabbare återstart av tågtrafik, skriver Elektroniktidningen.
– Nästa steg inom drönarområdet är att gå från experiment till att skapa nytta, något som vi nu ser hända inom ett antal områden, säger Erik Borälv, på Vinnova i ett pressmeddelande.

Projekten handlar exempelvis om att arbetsuppgifter utförs med lägre risk, att tillsyn av djur, natur, miljö och trafik bidrar till bättre kontroll och att man kan observera platser och situationer där tillräcklig översikt idag saknas.

Samtliga projekt kommer under 2021 att medverka i en gemensam aktivitet för att praktiskt demonstrera sina lösningar. Datum och plats för detta bestäms under våren.

Några av de de 15 projekten:(Källa: Elektroniktidningen)

 Dronesafe, Luleå tekniska universitet 
Projektet utvecklar autonoma drönare, utrustade med gassensorer, för att övervaka nivåer av giftiga gaser i dagbrott efter sprängning.

 Drönarsystem med bildigenkänning i realtid för effektivare och säkrare bevakning, Amkov AB
Projektet handlar om ett drönarsystem med bildigenkänning i realtid som ska kunna flyga programmerade rutter, alternativt manuellt, över ett industriområde utanför drönarpilotens sikt för att snabbt kunna uppfatta människor, fordon eller brand.

 EDIT 3.0 - Elflyg och Drönare i samhällets, järnvägens och Trafikverkets tjänst: snabb och säker återstart av trafik, Outflight AB
Projektet ska bana väg för snabbare, säkrare återstart av trafik genom mobilt insamlad lägesbild vid exempelvis stopp i tågtrafiken på grund av spårspring, (osäkra) person- eller viltpåkörningar eller andra incidenter.

 Högkapacitetsdrönare för brandbekämpning, Skogforsk
Projektet syftar till att utveckla och demonstrera en drönare som kan användas för släckning av skogsbränder, speciellt för eftersläckning.

 Radiospaning för eftersök av saknade personer (RASP), Linköpings universitet
Projektet ska demonstrera en radiospaningsmodul som kan monteras på drönare som en del i ett komplett ledningssystem där drönare och eftersökspersonal samverkar.

 Säkrare arbetsmiljö för rennäringsföretag, Dálvvadis ekonomisk förening
Renskötare arbetar ofta ensamma i svår terräng. Utmaningen är att skapa uppkoppling och möjligheter att meddela sig och följa en person som befinner sig bortom normal mobiltäckning.

 TYRA TrYgghetsResurs Autonom, Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI
Projektet ska utveckla en liten och lätt drönare som, genom att följa polis och räddningstjänst under insats, kompletterar den bildbaserade dokumentationen från blåljuspersonalens personburna kameror.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng