2014-03-19

DNA-märkning stoppar inbrott i Stockholm

Enligt polisen fungerar DNA-märkning av stöldbegärligt gods över förväntan. Sedan årsskiftet pågår ett pilotförsök på Lidingö, Danderyd/Stocksund och Tyresö. I dessa områden har Svenska Stöldskyddsföreningens märksats delat ut till hundratals hushåll. Efter det har inbrotten helt upphört, enligt polisen.
Just nu pågår ett pilotprojekt där SSF samarbetar med Polismyndigheten,Vindico Security, delar av försäkringsbranschen. Polisen i Stockholms Län har valt ut några områden som varit hårt drabbade av inbrott och där har DNA-märksatser delats ut till 500 hushåll i Sticklinge på Lidingö samt till 400 hushåll i Stocksund och till 300 hushåll i Tyresö. Enligt projektledaren Ulf Malmqvist vid Utvecklingssektionen på Polismyndigheten i Stockholms Län, så har detta haft en omedelbart effekt:

– Samma tid förra året hade det skett minst ett tiotal inbrott i Sticklingen. I år har det inte skett ett enda inbrott i samma områden. Det tror vi definitvt kan ha att göra med DNA-märkningen, säger Ulf Malmqvist som också berättar att kampanjen har föregåtts av mycket information. Inte minst har de sociala medierna varit en viktig kanal där polisen har gått ut och informerat om projektet.

Unikt DNA
Varje märksats innehåller ett unikt DNA som ger varje familj ett eget kännetecken som bara kan spåras till dem. När ett stulet föremå,l där DNA vätskan har penslats på, ska säljas så kan godset enkelt identifieras. Det räcker med att belysa föremålet med en vanlig UV lampa så framträder märkningen. Den eventuella tjuv som då försöker bli av med sitt stöldgods tvingas då bevisa att han eller hon är den rättmätige ägaren.

– Det kommer innebära att alla de som handlar på second hand marknader som t.ex. Blocket nu får en en helt annan möjlighet att verifera godset eller varans ursprung om det är DNA märkt, säger Ulf Malmqvist.

Redan 1000 rättsfall i Europa
DNA märkning som verktyg för att spåra gods är inte något helt nytt påfund. Ute i Europa har metoden använts med stor framgång. Där har redan cirka 1000 rättsfall genomförts där DNA märkningen har spelat en avgörande roll när det gäller att fastställa vem som är den ursprungliga ägaren till en vara. Enlig polisen i Stockholm kan vi förvänta sig oss en kraftig ökning av dessa rättsfall även i Sverige.

– Redan nu har flera svenska laboratorium blivit ackrediterade och är redo för att kunna hantera dessa analyser, säger Ulf Malmqvist.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng