2019-12-06

DI utökar granskning av brottsbekämpande myndigheter

Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket granskas nu för att ta reda på om myndigheterna har tillräckliga rutiner för att upptäcka och rapportera personuppgiftsincidenter.

I juni inledde Datainspektionen en granskning av Polisen och Ekobrottsmyndigheten med syfte att undersöka om myndigheterna har tillräckliga rutiner för att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter.

Nu utökas granskningen med övriga brottsbekämpande myndigheter. De myndigheter som nu granskas är Skatteverket, Åklagarmyndigheten, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket.

– För att kunna leva upp till de nya skyldigheterna i brottsdatalagen som kom förra året är det viktigt att de brottsbekämpande myndigheterna har rutiner på plats för att kunna upptäcka, hantera, utreda och rapportera personuppgiftsincidenter. En incident som inte snabbt upptäcks och åtgärdas kan leda till risker för de medborgare som berörs. Ytterst syftar skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter till att stärka integritetsskyddet, säger Paulo Zavala som är jurist på Datainspektionen och deltar i granskningen.

Ett av Datainspektionens uppdrag är att med hjälp av tillsyn säkerställa att brottsbekämpande myndigheter följer brottsdatalagen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng