2017-02-15

DI kritisk till att undanta drönare från kameraövervakningslagen

Datainspektionen säger nej till det lagförslag som i princip skulle göra det fritt fram att flyga med drönare utrustade med kamera på allmänna platser.
Justitiedepartementet har tagit fram ett lagförslag som innebär att kameraövervakningslagen inte ska gälla för drönare som är utrustade med kamera, om drönaren flygs av andra än myndigheter. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017 och skulle i så fall gälla fram till 25 maj 2018, då en ny EU-lagstiftning kommer att reglera hur drönare får användas.

Datainspektionen yttrar sig nu över förslaget i promemorian "Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare för berättigade ändamål" och är kritisk.

– Att helt undanta alla privata drönare från reglerna i kameraövervakningslagen står inte i proportion till integritetsriskerna som det skulle innebära. Därför säger vi nej till förslaget, säger Datainspektionens jurist Tove Fors.

Datainspektionen anser att drönartekniken möjliggör en potentiellt mycket integritetskänslig och omfattande kameraövervakning. "Integritetsriskerna med drönare, som hänger samman bland annat med deras mobilitet, deras övervakningskapacitet i fråga om höjd och vinklar och svårigheten att upptäcka övervakningen, gör sig starkt gällande även när syftet med kameraövervakningen är ett annat än att personövervaka", skriver Datainspektionen i sitt yttrande.

– Det är redan idag möjligt att få tillstånd till kameraövervakning med drönare för vissa syften, under förutsättning att integritetsintrånget reduceras i tillräcklig stor utsträckning, säger Tove Fors.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng