2016-07-01

DI: Kameraövervakning på asylboende måste begränsas

Datainspektionen riktar kritik mot kameraövervakningen på ett asylboende där man idag spelar in bilder dygnet runt i områden som exempelvis matsal och sällskapsrum.
Datainspektionen har granskat kameraövervakningen på ett asylboende i Stockholmstrakten. Resultatet av granskningen visar på ett antal brister som måste åtgärdas. Bland annat brister det ansvariga företaget i hur det informerar om den kameraövervakning som sker och i skyddet av det videomaterial som lagras från övervakningen.

I sitt beslut förelägger Datainspektionen företaget dessutom att begränsa kameraövervakningen. Bland annat måste företaget upphöra med kontinuerlig kameraövervakning med bildinspelning från de kameror som övervakar matsal, sällskapsrum, korridorer och trapphus. Kamerorna i dessa områden får bara aktiveras vid brand-, utrymnings- eller överfallslarm.

– Det här är integritetskänsliga områden som de boende passerar eller uppehåller sig dagligen och till skillnad från hotell och vandrarhem, där gästerna vanligtvis endast bor under någon eller några nätter, handlar det här om platser där människor inte sällan vistas under lång tid, säger Datainspektionens jurist Malin Ricknäs.

Datainspektionen förelägger dessutom företaget som sköter asylboendet att begränsa upptagningsområdet från de kameror som övervakar receptionen och entréer i trapphusen.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng