2016-10-04

DI har tagit fram vägledning för integritetsanalyser

Datainspektionen har tagit fram en vägledning för integritetsanalyser som riktas till utredningar som arbetar med att ta fram förslag till nya lagar.
I november 2010 röstade riksdagen ja till en ändring i svensk grundlag som innebär att lagar som inskränker integritetsskyddet endast får genomföras "om det intresse, som ska tillgodoses, är så starkt och integritetsskyddsintresset så förhållandevis svagt att inskränkningen framstår som proportionerlig".

– Trots grundlagens krav på en sådan analys har Datainspektionen gång på gång under de senaste åren kritiserat utredningar som föreslagit ny lagstiftning därför att det saknats en sådan analys eller för att analysen varit otillräcklig. Därför har vi nu tagit fram en vägledning för integritetsanalyser, säger Datainspektionens jurist Martin Brinnen.

Vägledningen riktas till utredningar som tar fram förslag till ny lagstiftning, och då framför allt utredningssekreterare, men den kan också användas av myndigheter som tar fram egna föreskrifter.

– Datainspektionens förhoppning är att vägledningen ska leda till bättre integritetsanalyser och i och med det till bättre lagförslag.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng