2019-08-23

Datainspektionen lämnar över Google-tillsyn till Irland

Datainspektionen kommer att överlämna granskningen av Google om platsdata till den irländska dataskyddsmyndigheten, efter ett ställningstagande i den Europeiska dataskyddsstyrelsen.

I januari inledde Datainspektionen en granskning av Google efter att ha tagit emot ett klagomål från konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter. Klagomålet handlade om hur Google samlar in och använder platsdata från svenska användare av Android-telefoner.

När tillsynen startade hade Google inte något huvudsakligt verksamhetsställe i Europa. En kort tid därefter meddelade Google att deras huvudsakliga verksamhetsställe för delar av deras verksamhet är Irland och att det därmed är den irländska dataskyddsmyndigheten som ansvarar för tillsynen över deras verksamhet. Eftersom dataskyddsförordningen, GDPR, inte anger hur sådana situationer ska hanteras lyfte Sverige tillsammans med Frankrike, som tidigare avgjort ett tillsynsärende mot Google, frågan till den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB, för ställningstagande. Styrelsen har nu antagit ett vägledande yttrande.

EDPB har kommit fram till att om ett bolag flyttar eller inrättar ett huvudsakligt verksamhetsställe innan ett pågående tillsynsärende har avslutats, ska ärendet flyttas över till den nya ansvariga tillsynsmyndigheten. Datainspektionen kommer därför att lämna över det pågående tillsynsärendet till den irländska dataskyddsmyndigheten. Tillsynsärenden mot Google om rätten att bli glömd, påverkas inte av yttrandet.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng