2016-06-29

Datainspektionen kritisk till förslag om självkörande bilar

Foto: Michael Shick (eget verk) [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons.

Foto: Michael Shick (eget verk) [CC BY-SA 4.0] via Wikimedia Commons.

Datainspektionen är kritiskt till ett lagförslag som rör självkörande bilar och menar bland annat att utredningen inte tillräckligt utrett vilka direkta och indirekta personuppgifter som samlas in och hur dessa ska hanteras och skyddas.
En särskild utredare har haft i uppdrag att lämna förslag på reglering av försök med självkörande fordon. Utredningen föreslår att försöksverksamheten ska regleras i en särskild lag. Datainspektionen har granskat utredningens delbetänkande och är kritisk.

– Självkörande fordon är utrustade med kameror, radar, mikrofoner, gps och en rad andra sensorer som samlar in mängder med uppgifter som kan vara direkta eller indirekta personuppgifter om personer i eller utanför fordonet. Utredningen har inte tillräckligt utrett vilka sensoruppgifter som är personuppgifter och hur dessa uppgifter ska hanteras och skyddas, säger Datainspektionens jurist Malin Ricknäs.

"Förslagen i delbetänkandet innebär en omfattande insamling och bearbetning av integritetskänsligt bildmaterial från kameraövervakning samt material som troligtvis innehåller personuppgifter från andra typer av sensorer", skriver Datainspektionen i sitt yttrande.

– Enligt svensk grundlag måste den här typen av lagförslag innehålla en noggrann analys som visar att det intrång som sker i den enskildes privata sfär måste vara befogat och inte är större än nödvändigt. Här har utredningen brustit.

Enligt förslagen ska bilder på passagerare som inte är med i försöksverksamheten och personer utanför fordonen avidentifieras innan lagring. Datainspektionen anser dock att det finns frågor kring när och hur den avidentifieringen ska göras som behöver besvaras.

Datainspektionen säger helt nej till att självkörande fordon ska kunna utrustas med mikrofoner som spelar in ljud inifrån fordonen.

– Ljudupptagning i fordonen är ett så pass omfattande intrång i den personliga integriteten hos de personer som befinner sig i fordonen att det inte bör tillåtas på det sätt som utredaren föreslår, säger Malin Ricknäs.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng