2016-10-25

Dagens fem största höjdpunkter på Skydd-seminarierna

Heta talare på Stockholmsmässans Skydd-seminarier idag.  Anders Ygeman, Kristina Axén Olin, Björn Eriksson, Dick Malmlund, James McHale och Susanne Kaevergaard.

Heta talare på Stockholmsmässans Skydd-seminarier idag. Anders Ygeman, Kristina Axén Olin, Björn Eriksson, Dick Malmlund, James McHale och Susanne Kaevergaard.

Idag öppnas dörrarna till Nordens största säkerhetsmässa. Närmare 240 utställare kommer ta emot fackbesökare från hela Norden. Därutöver arrangeras ett 70-tal öppna seminarier för besökarna under de tre mässdagarna. Securityworldhotel.com har plockat fram några höjdpunkter ur dagens program.

På utställningsgolvet finns flera scener med ett rikt seminarieprogram som omfattar allt från stora breda trygghetsfrågor till mer specifika och smalare ämnen.

Här följer dagens fem höjdpunkter:

Tid: 11.00 – 12.00 Plats: Scen 1 - Stora scenen A21:40
Nytt säkerhetsläge i Sverige – hur påverkar det samhället?
I panelen finns inrikesminister Anders Ygeman, Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson, Stefan Hector, polismästare på Nationella Operativa Avdelningen (NOA) och Helena Lindberg, generaldirektör för MSB samt Magnus Christiansson, Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan och Hans Brun, terrorexpert på Försvarshögskolan, CATS.

De kommer diskutera terrorhotet mot Sverige, flyktingsituationen och integrationens påverkan samt det nya säkerhetspolitiska läget i östersjön. Lägg därtill den heta frågan om hur bra eller dålig den nya polismyndigheten är.

Panelens medlemmar diskuterar också hur samverkan mellan polis och privata säkerhetsföretag ska se ut. Moderator är journalisten John Chrispinsson.
Tid:12:15 - 12:45 Plats: Scen 3 - SWESEC A16:30
Hur stoppas bedrägerier riktade mot företag?
Minskningen av kontanterna i samhället innebär en ökning av bedrägerierna.Offentlighetsprincipen är samtidigt en dröm för bedragarna. Myndigheternas bristande kontroller bidrar i sin tur till att brottsligheten riktas mot företagarna, menar seminariepassets talare, säkerhetsexperten Dick Malmlund.
Tid: 13.00 – 14.00 Scen 1 - Stora Scenen A21:40
Hot och våld mot förtroendevalda – ett hot mot demokratin"
En programpunkt som presenteras av SSF Stöldskyddsföreningen och Sveriges Kommuner och Landsting. över 20 procent av Sveriges politiker har varit utsatta i någon form av hot de senaste åren, enligt Politikernas trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerade 2015.

Under seminariet ger Sanna Wallin, utredare på Brottsförebyggande rådet, en bild av problemets utveckling och utbredning idag och nyblivna ordföranden för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS), det vill säga före detta finansborgarrådet i Stockholm, Kristina Axén-Olin, berättar som sina egna erfarenheter från tiden i stadshuset. Moderator är John Chrispinsson.

13.15 – 14,00 Lokal Scen 2 - Säkerhetsbranschen A01:40
Debatt: Hur ska den nya kameraövervakningslagen se ut?
Den nuvarande kameralagen ska moderniseras och bättre anpassas till dagens situation. Det finns flera utmaningar att få en bra kameralövervakningsag där förbättrad trygghet och säkerhet vid en ökad användning av säkerhetskameror ska vägas mot integriteten för den enskilde. Men hur ska dessa poler viktas mot varandra?

Panelen utgörs av Susanne Kaevergaard, Regerngens särskilda utredare av kameralagen, Tove Fors, jurist, Datainspektionen, Leif Svensson, säkerhetschef, Jernhusen och Jimmy Ek, nordisk försäljningschef, Axis Communications.

Moderator är Lennart Alexandrie, Publisher AR Media International och chefredaktör för facktidningarna Detektor och Securityuser.

13:20 - 13:50 Plats: Smart City A04:40
Internet of Things: A Brave New World for Smart Buildings!

IoT ger möjligheter i smarta byggnader – men hur passar säkerhet och brandskydd in?

Under 2020 kommer marknaden för IoT i smart byggnader värderas till 181 miljarder. Tekniklösningar för fysisk säkerhet och brandsäker- het kommer att höra till de största segmenten när det gäller systemty- per för IoT 2020, hävdar James McHale. På seminariet kommer han att berätta om IoT-marknaden, hur stor den är och vilka möjligheter som erbjuds leverantörer till smarta byggnader. Vad driver utvecklingen och hur passar säkerhet in i IoT-projekten i smarta byggnader?

Internet of things, digitalisering och "smarta städer" är exempel på begrepp som de senaste få åren har varit mycket hypade och ofta använts på felaktigt sätt. Digitaliseringen och IoT håller på att för- ändra vårt samhälle i grunden, och det ledar till helt nya typer av utmaningar, möjligheter och samarbeten för säkerhetsindustrin. Med fokus på delade tjänsteplattformer ska denna presentation utifrån ett

Föredraget hålls på engelska. Talare: James McHale, Memoori.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng