2017-09-18

Cyberhotet oroar tillverkare av produkter för fysisk säkerhet

 Martin Gren menar att cybersäkerhet kan vara en utmärkt möjlighet för branschen om den tas på allvar och slutkunderna förstår farorna.

Martin Gren menar att cybersäkerhet kan vara en utmärkt möjlighet för branschen om den tas på allvar och slutkunderna förstår farorna.

Både medvetenheten om och oron för cybersäkerhet har ökat kraftigt. Oron gäller även säkerhetsindustrins tillverkare. Den slutsatsen drar facktidningen Detektor i sitt första höstnummer (4/2017) efter att ha intervjuat ledande representanter för flera av de betydande globala producenterna för att höra hur de ser på problemet.

– Varje länk har betydelse för cybersäkerheten, från slutkunder till installatörer och tillverkare, säger Jiaqi Gao på Dahua.

Under de senaste åren har hackare börjat utnyttja Internet of iThings för att genomföra hackerattacker och det är ofta säkerhetskameror som har använts. Därför har cybersäkerhet blivit en het potatis även för aktörerna inom sektorn för fysisk säkerhet.

Enligt den nya Memoori-rapporten ”Cyber Security in Smart Commercial Buildings 2017 to 2021”, kommer 20 procent av alla smarta byggnader att ha blivit utsatta för någon form av digital ”vandalism” under 2018. Det finns många olika aktörer som utgör potentiella hot, till exempel hack-aktivister, nationalstater, konkurrenter, insiders och organiserad brottslighet. Dessutom kan attackerna ge många olika negativa konsekvenser, som stöld av konfidentiella uppgifter eller data, identitetsstölder, bedrägerier, minskad produktivitet, försämrat rykte för organisationen eller ett varumärke, minskat kundförtroende och reducerade intäkter

Försvagad cyberinfrastruktur
Genetec är en av tillverkarna i branschen som tydligast har varnat för bristande cybersäkerhet. Bolagets vd Pierre Racz betonar att kostnaderna för IT-relaterade brott/cyberbrott väntas uppgå till 1,5 biljoner dollar under 2018 och att det därmed ligger på samma nivå som ”fysisk” brottslighet.

– Nationalstater attackerar säkerhetsprodukter på nätet och det finns en risk för att cyberinfrastrukturen försvagas om vi inte tar det på allvar. I december ifjol såg vi hur Ukraina attackerades av statligt sponsrad malware som slog ut elektriciteten och den malwaren sprids nu i andra delar av världen. Den har inte orsakat lika mycket skada på andra håll som i Ukraina, men den slår mot elproduktionsanläggningar runt om i världen och det är ett exempel på risken som cybersäkerhet utgör mot kritisk infrastruktur, säger han.

Vanderbilts vd Joe Grillo anser att branschen borde vara oroad över cybersäkerheten.

– Det finns en stor trend bland alla oss tillverkare och det är att vi testar produkterna regelbundet för att se till att de är härdade och svåra att hacka. Trenden beror bland annat på de historier som vi alla har läst under de senaste åren om hur säkerhetsprodukter och andra typer av automationsutrustning i byggna- der har använts för att få access till företags nätverk, säger han.

Slutkunderna har ett ansvar
Axis grundare Martin Gren säger att cybersäkerhet kan vara en utmärkt möjlighet för branschen om den bara tas på allvar och slutkunderna förstår farorna.

– Det är väldigt viktigt att du läser din “hardening guide” och härdar produkterna. Använd inga öppna portar, använd bra, säkra lösenord och om enheterna angrips måste du ha ytterligare autentisering. Det kan vara besvärligt men det ger dig samma säkerhet som du har i ditt företagsnätverk, säger han.

Peter Kim är Head of Global Technical Support Centre på Idis och betonar att den mänskliga faktorn är en sak som ofta glöms bort när det gäller cybersäkerhet, allt handlar inte om kryptering.

– Ett system måste utformas på ett sådant sätt att man minimerar fel som beror på den mänskliga faktorn. Människor gör misstag och hur du förhindrar det är mycket viktigt inte bara när det gäller att ha en mycket stark krypteringstek- nik, utan också för den praktiska säkerheten, säger han.

Förändrar marknaden
Tomas Lausten – som nyligen utnämndes till vd för Mobotix – anser att dagens fokus på cy- bersäkerhet kommer att förändra marknaden ganska drastiskt.

– Det finns undersökningar från många företag runtom i världen som visar att det nns krav på att vi som tillverkare måste ta cybersäker- het extremt allvarligt. Företagen accepterar inte att cybersäkerheten hotas. Vi måste ta det ansvaret mycket seriöst när vi utvecklar vår teknik framöver, säger han.

Jiaqi Gao, Dahuas Marketing Manager for Overseas Business, menar att cybersäkerhet är säker- hetsbranschens allra största utma- ning och att den måste ses som ett ekosystem där varje komponent i värdekedjan är avgörande för hela systemet och därmed måste stärkas.

– Varje länk har betydelse för cybersäkerheten, från slutkunder till installatörer och tillverkare. Slutkunderna måste vara medvetna om cybersäkerhet, ändra sina lösenord och uppdatera sin firmware. Som installatör måste du utbilda slutkunderna och göra klart vilka nödvändiga åtgärder som krävs för att nätverket ska vara säkert. Som tillverkare förstår vi vikten av cybersäkerhet och gör allt för att göra nätverken säkra, säger han.

Anthony Petrucci är Director of Corporate Communications and Global Public Relations på HID och han säger att mycket ansvar måste läggas på tillverkarna. Han anser inte att produkter för passerkontroll nödvändigtvis är mer säkra än säkerhetskameror.

– Låt mig vända på det. Jag skulle inte säga att den ena är säkrare än den andra, men i kombination ger de en mycket högre säkerhetsnivå. Jag tror att de måste arbeta tillsammans för att ge det extra skydd som våra kunder efterfrågar, säger han till tidningen Detektor.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng