2020-07-14

”IT-avdelningen har inte samma kontroll längre”

En sak med arbete hemifrån som påverkar cybersäkerheten är tillgängligheten till IT-support – på jobbet är det oftast bara att gå dit och fråga.

Fler kommer att arbeta hemifrån även efter covid-19 och pandemin förändrar vår syn på arbete, menar Ann Bergman som är professor i arbetsvetenskap. Och när många fler arbetar hemifrån måste säkerheten anpassas därefter. 

– Det gäller att ha kapacitet att ta emot uppkopplingar från alla datorer ute på fältet, säger Joel Brandell, handläggare på CERT-SE.

I april arbetade 94 procent (av alla som kan) hemifrån i någon utsträckning och 32 procent arbetade hemifrån på heltid. Samma siffra för februari var 2 procent enligt en undersökning av Tele2 och Kantar Sifo. Dessutom ökade andelen distansarbete av den totala arbetstiden från 15 procent i februari till 57 procent i april. Pandemin fick med andra ord väldigt många att på väldigt kort tid börja arbeta hemifrån. 

– Covid-19 har inte bara påverkat sättet vi arbetar på utan synsättet på vad arbete är för något – det är inte bara är en plats utan en slags aktivitet, syssla eller funktion, säger Ann Bergman, professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet.

Hon betonar att vi länge levt i ett samhälle där skiljelinjen mellan arbete och fritid varit tydlig för många men att det nu håller på att förändras. Under covid-19 har många yrkesgrupper plötsligt börjat arbeta hemifrån och ska själva sätta gränser mellan jobb och fritid och få struktur på dagen. 

– Det där kan vara svårt om man inte är van och i synnerhet om det handlar om en ganska lång tidsperiod. Många som arbetat hemma i Sverige fram till covid-19 jobbade hemma någon gång i veckan – att arbeta hemma fem dagar i veckan var inte så vanligt, säger Ann Bergman.

Nio av tio använder sig av videomöten och majoriteten (65 procent) sitter mindre än tio timmar i videomöten per vecka enligt ovan nämnda undersökning från Tele2 och Kantar Sifo. Sju procent uppger att de sitter 20 timmar eller mer per vecka. Det finns många säkerhetsaspekter som måste tas i beaktning vid arbete hemifrån.

– Det uppenbara är att IT-avdelningen inte har samma kontroll över den utrustning som används eller som är inkopplad i ditt nätverk. Hemma har du kanske 10–20 prylar uppkopplade och om någon av dem inte är säker kan det vara en väg in på nätverket, potentiellt för att snoka runt i din jobbdator, säger Joel Brandell, handläggare på CERT-SE som är en del av MSB.

Han rekommenderar att arbetsgivaren tillhandahåller VPN, gärna med tvåfaktorsautentisering, till exempel dosa eller kort. Det bör också finnas en policy för vad som gäller för distansarbete eller hemarbete. En annan sak att beakta är att vissa saker kanske låses in på arbetsplatsen, vilket kan vara svårare hemma.

– Det kan vara känsliga uppgifter som man hanterar i sin dator och på jobbet har IT-avdelningen kontroll. Det är svårt att ha det på samma vis när man arbetar hemifrån, säger Joel Brandell.

Läs hela artikeln här i Stöldskyddsföreningens tidning Tryggare Samhälle.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng