2019-03-01

Consilium fokuserar på säkerhet

Consilium har under de senaste åren fokuserat på säkerhet och successivt avyttrat och avvecklat andra verksamheter. Långt framskridna diskussioner pågår avseende avyttring av halva innehavet av automation/engineering-verksamheten.

Det meddelar företaget i ett pressmeddelande i samband med att delårsrapporten för 2018.

Kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety fokuserar på utveckling och marknadsföring av produkter och system för detektion av rök, värme, gas, flammor och oljedimma inom utvalda nischområden.Inom affärsområdet Safety Engineering fokuserar kvarvarande verksamhet på utveckling och marknadsföring av produkter och system för släckning av bränder med vatten, skum och gas inom utvalda nischområden.

"Styrelsen för Consilium har beslutat undersöka förutsättningarna för en uppdelning av Consilium i två fristående bolag; Ett för kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety, och ett för kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering", skriver Consiliums koncernchef Ove Hansson.

"En uppdelning av Consilium bedöms ge respektive affärsområde ökad fokus med bättre förutsättningar att ta tillvara tillväxtmöjligheter och skapa värde för aktieägarna", menar han vidare..

I rapporten för fjärde kvartalet 2018 redovisar  redovisar Consilium en ökning av orderingången för kvarvarande verksamheter  till 375,8 miljoner kronor (363,3). Nettoomsättningen för ökade med 19 procent till 399,4 miljoner kronor (336,2). EBITDA ökade med 4 procent till 42,1 miljoner kronor (40,3).

Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,84 kronor (1,05).

Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till -0,23 SEK (-1,39).

För helåret landade orderingången på 1.436,1 miljoner kronor(1 401,1) och nettoomsättningen  ökade med 8 procent till 1.420,3 miljoner kronor (1 313,3).

EBITDA för kvarvarande verksamheter ökade med 3 procent till 198,1 miljoner kronor(192,4).

Med hänsyn till den svaga marknadssituationen inom olje- och gasmarknaden, särskilt inom offshore, har Consilium i samband med sin omstrukturering valt att skriva ned goodwillvärden med 50 miljoner kronor under kvartal 3, 2018. Resultat per aktie för kvarvarande verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill, och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 3,59 kronor (5,29).

Resultat per aktie för total verksamhet, exklusive engångsnedskrivning av goodwill och exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 0,56 kronor (1,66).


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng