2017-05-10

Consilium etablerar ett nytt franskt marknadsbolag

Frankrike är sedan länge en viktig marknad för Consiliums marina verksamhet. Consilium etablerar därför ett marknadsbolag för försäljning och service till franska rederier, fartyg som anlöper franska hamnar, militära fartyg och offshore.

Det nya marknadsbolaget kommer är strategiskt lokaliserat i Toulon, utanför den stora hamnstaden Marseille.

– Consilium har en stark global marknadsorganisation för försäljning och kundsupport. I och med etableringen i Frankrike finns Consilium etablerat på mer än 60 platser i 27 länder, säger Ove Hansson, verkställande direktör och CEO.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng