2012-04-04

BYOD drabbar IT-säkerheten

Framtidens IT-säkerhet ställs inför en rejäl utmaning när unga medarbetare kräver att få leva efter principen BYOD (Bring Your Own Device) på jobbet. Det avslöjar en ny rapport från Kairos Future. Men för att IT-säkerheten ska optimeras måste mer fokus läggas på medarbetarnas lojalitet.
Kairos Futures nya rapport "Kontorsrevolutionen", som gjorts på uppdrag av telekomföretaget TDC Sverige, belyser framtidens trender på våra arbetsplatser, bland annat ur ett tekniskt perspektiv. Rapporten visar tydligt att standardlösningarnas tid inom IT-området är förbi. Den nya generationens medarbetare är ifrågasättande individualister och ledordet för dem är flexibilitet.
Med detta framträder begreppet BYOD (Bring Your Own Device) som en viktig utveckling. Framtidens medarbetare vill ha möjlighet att själv välja de tekniska apparater som ska användas på arbetsplatsen. Och helst av allt ta med sina egna apparater. Detta ställer helt nya krav på bolagens IT-säkerhet.
Enligt Henrik Blomgren, forskare i industriell ekonomi vid KTH, handlar dock IT-säkerhet främst om företagskultur.
– IT-chefernas upplevelse av tappad kontroll i samband med BYOD beror på apparaternas mångfald. Detta måste de lära sig att leva med. Den stora utmaningen ur ett IT-säkerhetsperspektiv blir dock att få unga individualister att känna lojalitet och ansvar att följa företagets policys. Säkerhetsfrågan måste därför skiftas från att vara en teknikfråga till att bli en fråga om företagskultur, säger han.
För TDC Sverige, som har många kunder i samhällskritiska segment (till exempel sjukhus och banker), är IT-säkerhet centralt. Systemen implementeras för att ge högsta möjliga säkerhetsgrad. Men även för TDC kommer den mänskliga faktorn alltid att spela en minst lika stor roll.
– IT-organisationernas uppgift är att skapa tekniska underlag och förutsättningar för att information ska finnas tillgänglig i företagen på ett säkert sätt. Men det kommer aldrig att bli helt säkert så länge det finns anställda som inte följer de regler som finns. Därför blir framtagandet av interna policys och direktiv avgörande för att uppnå så hög säkerhetsgrad som möjligt, säger Magnus Gränström, säkerhetsexpert på TDC Sverige.
Magnus fortsätter:
– Hos den unga, individualistiska generationen är mobiliteten viktigare än säkerheten, som snarare ofta ses som ett hinder i det dagliga IT-användandet. Dessa framtida medarbetare måste coachas till att känna delaktighet i bolaget för att vi ska kunna få säkra informations-flöden. Det är också viktigt att dessa förstår och inser konsekvensen av avvikande från it-policys. IT-säkerhetsfrågan måste därför lyftas till ett högre plan och läggas på företagsledning och HR-funktion, snarare än att bara ligga på IT-funktionen.
Enligt en snabb webbenkät från TDC oroar sig hela 6 av 10 respondenter för att de unga idag struntar i IT-säkerheten.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng