2012-08-06

Butiksrånen på låga nivåer

Svensk Handels rånrapport visar att antalet butiksrån är på den lägsta nivån på tio år. Jämfört med 2009 har butiksrånen minskat med hela 33 procent. Samtidigt ökar antalet rån mot guldsmedsbutiker.
Minskade växelkassor i butikerna, riktade insatser från polisen och ett framgångsrikt certifieringsarbete för att förebygga rån är några av förklaringarna till att butiksrånen är nere på de lägsta nivåerna på tio år.
– Minskningen av antalet butiksrån är mycket glädjande. Rånbytet vid ett kassarån är idag så lågt att brott inte lönar sig. Det är en viktig förklaring till att andelen butiksrån minskat, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.
Under det första halvåret 2012 rapporterades 369 butiksrån till Brottsförebyggande rådet (Brå). Det innebär en minskning med 33 procent jämfört med första halvåret 2009. Mest utsatta är guldsmedsbutiker som löper mer än tre gånger så stor risk som livsmedelsbutiker att utsättas för rån.
– Kraftigt ökade guldpriser i kombination med svårigheten att komma åt kontanter gör att gärningsmännen riktar in sig på guld och andra kapitalvaror, säger Per Geijer.
Guldsmedsrånen är överrepresenterade i Stockholm. 30 procent av rånen mot guldbutiker sker i huvudstaden, jämfört med 20 procent för butiksrånen generellt.
Rånen med skjutvapen har mer än halverats sedan 2009. I 36 procent av butiksrånen används pistol och i 35 procent är gärningsmannen beväpnad med kniv. Vid rån mot guldsmedsbutiker används pistol i hela 46 procent av fallen.
Svensk Handels kartläggning bygger på insamlade uppgifter från 215 av de butiksrån som skedde under första halvåret 2012. Det motsvarar 58 procent av alla butiksrån som rapporterades till Brå.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng