2012-08-29

Butiker ska upptäcka bombmakare

Kemiska produkter som säljs i vanliga butiker används ibland av kriminella i brottsliga syften. Därför har Svensk Handel tillsammans med polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tagit fram informationsmaterial till berörda butiker för att hjälpa dem i hur de kan agera.
Till exempel används hemmagjorda sprängämnen gjorda av vardagsprodukter ofta i terrordåd och annan grov brottslighet. Det är svårt att helt förbjuda produkterna som används eftersom de finns till för helt legitima områden. Istället finns det information om vad man ska tänka på.
Informationen listar vilka produkter som kan användas för att tillverka sprängämnen och tips ges även på misstänkta beteenden hos de som köper produkterna.Till exempel bör butikerna vara uppmärksamma på om personen köper ovanliga mängder av de aktuella ämnena, har dålig kunskap om produktens normala användning eller om personen avviker från den vanliga kundkretsen.
Med informationsmaterialet följer en poster som butikerna kan sätta upp. När butikerna har rätt kunskap kan de hjälpa till att förebygga allvarliga brott.

Källa: Svensk Handel

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng