2015-05-27

BRF varslar om konflikt

Under gårdagen mottog SKL ett konfliktvarsel från Brandmännens Riksförbund (BRF). Trots långa förhandlingar har parterna inte nått fram till ett avtal. Varslet är lagt för att utlösas 15 juni.
BRF vill bland annat att deltidsbrandmän får semesterrätt som övriga anställda. Större flexibilitet och möjlighet till lokalt anpassade schemalösningar. Förändrade regler för gravida brandmän samt att ersättningarna torde kompenseras mot andra kommunanställda då det är bevisat att deltidsbrandmännen fått en sämre löneutveckling. Arbetsgivarna har erbjudit 2,27 % och ett ettårigt avtal.

– Det är alltid olyckligt när en förhandling strandar men utan att gå in i detaljer om var tvistefrågorna finns så har vi inte upplevt att vår motpart har realistiska förväntningar, säger Agneta Jöhnk, chef för den arbetsgivarpolitiska avdelningen.

BRF avser att låta stridsåtgärderna träda i den 2015-06-15 kl. 06:00, såvida inte överenskommelse träffats innan eller sådant framsteg gjorts i förhandlingar att de finner skäl att uppskjuta verkställandet.

– Just nu ser det mörkt ut att få till ett avtal men vi kommer förstås att se till vilka möjligheter vi har att ändå göra det. Men risken är betydande för att konflikten bryter ut, säger Agneta Jöhnk.

Stridsåtgärderna är följande:
  • Blockad av all form av tjänstgöring på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
  • Blockad mot övningar på tid utanför ordinarie beredskapsschema.
  • Blockad av materielvård.
  • Från blockaden undantas: (a) Materielvård av brandmännens personliga säkerhetsutrustning (b) Materielvård som innan detta varsel är schemalagt under beredskapstid.
  • Blockad mot återtagande av slang som använts vid räddningstjänstuppdrag. Bilarna skall dock alltid återställas till utryckningsklart skick.
  • Blockad mot allt arbete förutom räddningstjänstuppdrag samt livräddande sjukvårdsuppdrag.

Undantag
Undantag från konfliktåtgärderna kan göras genom dispensansökan som ställs till Brandmännens Riksförbunds konfliktkommitté. Dispensansökan och frågor ställs skriftligen och företrädesvis via mail. Kommuner och kommunförbund kan undantas från konflikten genom att teckna lokala kollektivavtal som är godkända av Brandmännens Riksförbunds förbundsstyrelse.

Just nu analyserar SKL hur varslet kan kan påverka verksamheterna.

– Det är för tidigt att uttala sig om hur detta kommer att slå ute i landet men varslet är lagt emot alla medlemmar. Vi tittar nu på detta för att kunna informera våra medlemmar runt om i Sveriges kommuner och deras räddningstjänster, säger Agneta Jöhnk.

Det finns cirka 11 000 deltidsbrandmän i Sverige men eftersom ett antal tillhör andra fackliga organisationer berörs inte alla av varslet. Varslet gäller inte heller de heltidsanställda brandmännen som har annan facklig tillhörighet.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng