2017-09-12

Bosch-teknik säkrar den nya Eurasia tunneln.

Två kontinenter knyts samman av den nya Eurasia-tunneln som förbinder Anatolien med Balkan, det vill säga den asiatiska delen av Istanbul med den europeiska. Som pendlare kan man spara upp emot 90 minuter genom att välja denna supermotorväg som går 107 meter under havsytan. Via sitt Building Integration System (BIS) svarar Bosch för en väsentlig del av säkerheten i den avancerade havstunneln.


Bosch tillhandahåller en nyckelroll genom leverans av en omfattande säkerhetslösning som består av ett videoövervakningssystem, brandlarmsystem och access kontrollsystem. Alla system hanteras av Boschs Building Integration System (BIS) och är öppet för integration av tredje part.

Tunneln används av cirka 120 000 fordon per dag och är säkerheten högsta prioritet. Flödet av detta enorma antal bilar analyseras 24 timmar per dygn genom ett automatiskt ett kamerabaserat incident-identifieringssystem. Kärnan i systemet är Bosch videoövervakningssystem som innehåller en mix av nätverkskameror för att möta de olika kraven för den totala installationen.

Den inbyggda videoanalysen i valda kameror hjälper operatörerna att omedelbart identifiera olyckor så att räddningsteam snabbt kan guidas till rätt ställe.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng