2018-02-13

Bosch Security Systems blir Bosch Building Technologies

Den 1 mars 2018 kommer Bosch Security Systems-divisionen att bli känd som Bosch Building Technologies.

I systemintegrationsbranschen erbjuder Bosch Security Systems redan sina kunder mer än säkerhets- och kommunikationstekniklösningar.

– Vi vill att omfattningen av vår portfölj även ska återspeglas bättre i vårt namn, säger Gert van Iperen, VD för divisionen Bosch Security Systems.

Divisionen består av två organisatoriskt enheter, den globala produktverksamheten och den regionala systemintegrationstjänsterna som verkar i åtta länder.

1.  I dessa åtta länder tillhandahåller systemintegrationsenheten integrerade lösningar för kommersiella byggnader. Beroende på regionen omfattar portföljen byggsäkerhet, energitjänster och byggautomatisering. För kunder innebär detta planering, installation och drift av dessa lösningar samt tilläggstjänster, från en enda källa.

2. Produktverksamheten kommer att fortsätta att fungera som en global leverantör av produkter och system för videoövervakning, inbrotts- och brandlarm, röstvarningssystem (talat utrymningslarm) samt passerkontroll och systemprogramvara, alla under varumärket Bosch. Dess portfölj innefattar även professionella ljud- och konferenssystem. Produkterna distribueras uteslutande till system integratörer eller genom distributörer.

Detta steg påverkar inte namnen på divisionens juridiska personer.

I sin produktverksamhet kommer Bosch Security Systems att slå samman sina produkter för videoövervakningssystem, intrångsdetektering, samt produkter för passerkontroll och mjukvaror för att bilda en enda affärsenhet, kallad security. Detta är Boschs svar på den växande efterfrågan på vertikalspecifika integrerade säkerhetslösningar.

– Genom att kombinera dessa tre affärsenheter är vårt mål att vi kan möta våra kunders behov ännu bättre i framtiden. Under de kommande åren vill vi aktivt verka i omvandlingsprocessen som drivs av IoT samt att fokusera mer på integrerade lösningar och tjänster. Samtidigt kommer detta drag att stärka vår konkurrenskraft, säger Van Iperen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng