2020-12-23

Bosch-lösning för mätning av mänsklig hudtemperatur

Bosch lanserar Human Skin Temperature Detection, en AI-baserad lösning för mänsklig hudtemperaturavkänning.

Data från Human Skin Temperature Detection-lösningen” kan medverka till minskad sjukdomsspridning då personer med förhöjd hudtemperatur kan identifieras vid kontrollpunkter i exempelvis kontorsbyggnader, tillverkningsanläggningar och på flygplatser.

Den nya lösningen för detektering av mänsklig hudtemperatur från Bosch är ett beröringsfritt screeningverktyg som kan skanna anställda, kunder och besökare föratt reagera på förhöjd hudtemperatur. Genom att utnyttja kritiskdata kan företag och säkerhetsoperatörer proaktivt vidta rätt åtgärder för att skydda människors hälsa.

Bosch Human Skin Temperature-lösningen består av:

  • Värmekameran Dinion IP Thermal 9000 RM (NBT-9000-F19QSM).
  • Decodern Videojet 7000 (VJD-7513)
  • Keyboard (KBD-UXF)
  • Referenstemperatur-enhet IBB-5000-35

Lägg därtill tillbehör som PoE-injektor (NPD-5000i-POE) och stativ (0601096A00).

Inbyggd AI
Sedan 2016 har Bosch erbjudit intelligent videoanalys som standard i samtliga säkerhetskameror. Detta tillsammans med förmågan att bygga hårdvaruplattformar av hög kvalitet har gjort det möjligt för Bosch att snabbt utveckla en lösning som upptäcker förhöjda hudtemperaturer och erbjuda företag en möjlighet att minska störningar så länge pandemin kvarstår.

Inbyggd AI och tre smarta profiler hjälper till att säkerställa hög noggrannhet i olika applikationer

Kamerans inbyggda AI/intelligenta videoanalys upptäcker ansikten i bilden, avkodar termiska algoritmer och lokaliserar hotspots i ansiktet.

Självbetjäningsläge
Att skydda människors hälsa innebär att man behandlar känsliga uppgifter. Därför erbjuder lösningen för detektering av mänsklig hudtemperatur från Bosch ett särskilt GDPR-kompatibelt offentligt självbetjäningsläge. Självbetjäningsläget täcker personens ansikte och döljer skärmens absoluta temperaturdata. Som standard raderas automatiskt lagrade historiska data efter fyra timmar för att säkerställa att de senaste uppgifterna används för referens och att känsliga data inte sparas i onödan.

Hög screeningsnoggrannhet
Beroende på applikation kan operatörer välja mellan tre unika larmprofiler - absoluta, relativa eller automatiska larmtrösklar - för att uppnå hög screeningnoggrannhet. I en kontrollerad miljö, t.ex. i en byggnad, kan operatörer använda den absoluta larmtröskeln. Den här profilen mäter den absoluta hudtemperaturen för de hetaste punkterna i ansiktet och utlöser en varning när det förkonfigurerade tröskelvärdet nås eller överskrids.

Alla profiler erbjuder antingen manuell eller automatisk ansiktsavkänning.

Temperaturinformation
Lösningens inbyggda AI möjliggör inte bara detektering av ansikten som den mäter den hetaste punkten med. Den filtrerar också möjliga falska larm orsakade av andra värmekällor. Systemet övervakar kontinuerligt all temperaturinformation (både historisk och aktuell). Om det finns för många avvikelser uppskattas en ny tröskel så att en operatör kan uppdatera systeminställningarna i enlighet med detta.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng