2017-02-21

Björn Eriksson redo att leda Säkerhetsbranschen två år till

Björn Eriksson har varit ordförande för Säkerhetsbranschen sedan starten 2013. Han meddelar nu att han är tillgänglig för återval och ytterligare två år.

Björn Eriksson har varit ordförande för Säkerhetsbranschen sedan starten 2013. Han meddelar nu att han är tillgänglig för återval och ytterligare två år.

Björn Eriksson har varit Säkerhetsbranschens ordförande sedan branschorganisationen bildades 2013. I april håller Säkerhetsbranschen sitt årsmöte och den 71-årige ordföranden förklarar sig tillgänglig för återval.

Många har känt en oro att Björn Eriksson ska lämna Säkerhetsbranschen, särskilt efter att han valdes till ordförande för Riksidrottsförbundet. De kan nu andas ut. I intervjun med Securityuser talar Björn Eriksson om hur de många stora förtroendeuppdragen, exempelvis som ordförande för Riksidrottsförbundet, påverkar honom.

– De många olika uppdragen är inte alltid lika med en pressande arbetsbelastning, ofta ger de synergier. Idrotten brottas mycket säkerhetsfrågor och då är min bakgrund som rikspolischef och min nuvarande roll i Säkerhetsbranschen en kompetensfördel, säger han i kommande papperstidningen SecurityUser.com.

På frågan på vad som gör arbetet som ordförande i Säkerhetsbranschen så viktigt och vad han brinner allra mest för, svarar han.

– I korthet är det en mer effektiv polis och ett tryggare samhälle. De resurser som säkerhetsföretagen förfogar över kan starkt medverka till att det målet nås. Jag tror nämligen att vårt rättsväsen skulle kunna höja sin effektivitet avsevärt om polisernas arbetsuppgifter blev renodlade och mer fokuserade på att förebygga och utreda brott än de är idag, säger han och utvecklar sitt resonemang.

– Det är inte bara väktare som kan effektivisera polisen. Teknik bör användas i betydligt större utsträckning än vad som sker idag, både i förebyggande och utredande syfte. Framför allt åsyftar jag kameraövervakning, men också annan teknik.

Björn Eriksson menar att säkerhetsindustrins kompetens och personella samt tekniska resurser kan komplettera polisen på ett sätt som gör det möjligt att snabbt och kostnadseffektivt skapa ett varaktigt tryggare samhälle där polisen kan arbeta effektivt med sina kärnuppgifter.

– Framtiden är ljus om politikerna ser pragmatiskt på trygghetsfrågorna, säger Björn Eriksson som hoppas bli omvald som ordförande för Säkerhetsbranschen.

– Vi har kommit en bra bit på väg. Vi har en god dialog med myndigheter, politiker och medier. Och jag är övertygad om att samhällsutvecklingen skapat en politisk acceptans för att låta säkerhetsföretagens teknik och bemanning bli ett självklart komplement till polisen i den pågående mobiliseringen mot brottslighet för ökad trygghet, säger han till SecurityUser.com.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng