2014-09-29

Björn Eriksson kritiserar krishanteringen i Sverige

I går var det 20 år sedan Estoniakatastrofen inträffade. I anslutning till detta har Dagens Industri publicerat en debattartikel där Säkerhetsbranschens ordförande Björn Eriksson kritiserar den svenska krishanteringsmodellen.
När Estoniakatastrofen inträffade 1994 så var Björn Eriksson rikspolischef. I artikeln skriver han att katastrofen "fick omedelbara effekter för den svenska polisen" och ledde till ett stort antal utvärderingar om hur myndigheter hanterade krisen. Eriksson framhåller dock att han i artikeln inte vill "recensera vad som sades eller skrevs" utan snarare ställa frågan: "Hur ska myndigheternas arbete vid en allvarlig kris ledas och samordnas i ett nationellt perspektiv?"

I Sverige baseras den grundläggande strukturen för samhällets krisberedskap på den så kallade ansvarsprincipen som innebär att den som bedriver verksamhet under normala förhållanden har motsvarande ansvar även under krissituationer. Myndigheterna ansvarar alltså själva för att organisationen är riggad för att klara av verksamheten i krissituationer.

Björn Eriksson menar att ansvarsprincipen "oftast fungerar väl på lokal och regional nivå", men att det finns "allvarliga risker för att principen kollapsar på den centrala nivån". Enligt Eriksson är relationerna mellan regeringen och de centrala myndigheterna när något allvarligt inträffar "mycket oklara". I värsta fall, skriver han, kan detta leda till "revirstrider mellan centralmyndigheter, samtidigt som regeringen inför hotet att bli beskyllt för ministerstyre förhåller sig passiv". Dessutom, menar Eriksson, att ansvarsprincipen gör så att "myndigheternas egen planering blir komplicerad".

I artikeln föreslår Björn Eriksson att "Sverige, i likhet med flera andra västeuropeiska länder, ska ha en stabs- och ledningsorgan på central nivå med rätt att snabbt ’ta befälet’ i vissa situationer". Detta förslag, skriver han, har avvisats av den nu avgående försvarsministern Karin Enström och MSB:s generalsekreterare Helena Lindberg. Avslutningsvis skriver Eriksson att den nya försvarsministern, vem det än blir, tar frågan om ansvarsprincipen på största allvar. "Det kan vara av avgörande betydelse när nästa katastrof drabbar Sverige".

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng