2014-12-20

Biträdeskostnadsutredningen lämnar sitt betänkande

Justitieministern Morgan Johansson (Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)

Justitieministern Morgan Johansson (Foto: Martina Huber/Regeringskansliet)

Biträdeskostnadsutredningen (Ju 2013:02) har överlämnat sitt betänkande Rättvisans pris (SOU 2014:86) till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.
Särskild utredare har varit f.d. lagmannen K-G Ekeberg. Utredningen har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av de ökade utgifterna för bl.a. offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra rättsliga biträden. I uppdraget har ingått att utreda åtgärder för att hantera kostnadsutvecklingen.

Utredningen har kommit till slutsatsen att ökningen av kostnaderna för offentliga försvarare i huvudsak beror på att antalet brottmål blivit fler och mer komplicerade. Några ändringar i förutsättningarna för att få offentlig försvarare föreslås inte av utredningen. Däremot förslås bl.a. följande
  • Skärpt skyldighet för dömda, med undantag för unga lagöverträdare och allvarligt psykiskt störda personer, att återbetala kostnaden för försvarare bl.a. genom att ett återbetalningskrav på minst 5 000 kr införs.
  • Inkomstgränsen för att kunna få rättshjälp höjs från 260 000 kr till 400 000 kr. En sådan höjning skulle innebära att fler kan få rättshjälp.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng