2014-11-15

Bewator-profil förstärker RCO

Ulf Carlsson (bilden), välkänd från Bewator, har hittat tillbaka till passerkontrollmarknaden via nya jobbet på RCO. Även Jouni Mäntylä, från Swesafe, har anslutit sig till RCO-teamet från och med den 10 november.

Ulf Carlsson (bilden), välkänd från Bewator, har hittat tillbaka till passerkontrollmarknaden via nya jobbet på RCO. Även Jouni Mäntylä, från Swesafe, har anslutit sig till RCO-teamet från och med den 10 november.

RCO Securitys försäljning av passerprodukter har gått mycket starkt fram under lång tid och nu har företaget förstärkt säljteamet ytterligare.  Ulf Carlsson och Jouni Mäntylä har sedan måndagen den 10 november anslutit för att öka bolagets närvaro på marknaden ytterligare.

Ulf Carlssons, välkänd branschprofil sedan sin 22 år långa tid på Bewator/Siemens, ska nu stärka upp RCO i norra Norrland och Stockholm. På Bewator, där han började 1988, hade han flera ledande roller, bland annat som vice vd och försäljningschef. Ulf Carlsson kommer närmast från Multicom Security där han jobbade med försäljning.

Även Jouni Mäntylä har lång branscherfarenhet. Han kommer närmast från Swesafe där han under åtta år arbetat som projektledare och säljare. Han har varit i branschen sedan 1984 och är tekniker i botten. Elektronik, kameraövervakning och passer- och inbrottslarmsystem är hans huvudområden och han kommer att arbeta i Stockholm med omnejd.

– Eftersom försäljningen går som tåget är det naturligt för oss att stärka upp på säljsidan. Ulf och Jouni är två mycket kompetenta herrar och det känns väldigt bra att de valt att komma till oss på RCO Security, säger Patrik Drugge, försäljningschef.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan