2013-09-18

Barents Rescue 2013

Denna vecka startar övningen Barents Rescue 2013 i Nordnorge, en övning som genomförs vartannat år och där arrangörskapet övertas enligt ett rullande schema. Första övningen genomfördes 2001 och samarbetet har utvecklats till ett omfattade erfarenhetsutbyte inom krishantering lokalt, regionalt och nationellt.
Ett stort antal aktörer från Norge, Sverige, Finland och Ryssland, både på plats i Nordnorge och på sina ordinarie arbetsplatser hemmavid, kommer att öva sin förmåga att ge och ta emot hjälp i en katastrofsituation.

Förutsättningen för övningen Barents Rescue 2013 är att de permanent uppsatta mätinstrumentenen i området Lyngen utanför Tromsö visar att en hel bergssida riskerar att rasa samman. övningen har tre huvudscenarier:

Evakuering
Enligt de lokala beredskapsplanerna evakueras befolkningen från området.

Tunnelolycka
I samband med evakueringen sker en olycka i en vägtunnel som kräver räddningsinsatser. Utanför tunneln har ett lerskred inträffat.

Ungdomsläger
Ett stort antal ungdomar från Norge och andra länder deltar i ett läger i närheten av Lyngen. Detta scenario kommer att ställa stora krav på räddningsresurser.

I övningen deltar aktörer från Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Svenska deltagare är:

Utrikesdepartementet, MSB, Socialstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Länsstyrelsen i Norrbotten, Länspolisen i Norrbotten, Västerbotten, SAS, SOS Alarm AB, räddningstjänsterna från Gällivare, Kalix, Boden, Kiruna, Luleå, Piteå/älvsbyn kommuner.

På plats i Tromsö övar de svenska räddningstjänsterna tunnelhändelsens olika delar, polisen deltar i delar av tunnelhändelsen och ungdomslägret. Det svenska nationella ambulansflygets (SNAM) bedömningsstyrka och UD:s konsulära stödstyrka övar för första gången tillsammans för att hjälpa och stödja svenskar i katastrofområdet.

Utöver själva övningsmomenten så deltar svenskar i utvärderingsarbetet och observatörsprogrammet där det bland annat ingår seminarier, erfarenhetsutbyte och besök på övningsplatserna.

Källa: MSB

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng