2013-01-30

Avancerat larmsystem på vårdboende

Ölmbrogården, ett av Örebro kommuns många vård- och omsorgsboenden, har installerat ett avancerat och enhetligt larmsystem. Personalen kan nu få olika typer av larm direkt till sin telefon, och man kan även se varifrån i huset larmet kommer. Detta ser man som en stor fördel då man tidigare hade flera olika larmsystem att hålla reda på.

ölmbrogården har demens- och korttidsboende, och de äldre är utrustade med larmknappar att trycka på om de behöver hjälp. Byggnaden är indelad i olika zoner med sändare som gör att man till skillnad från tidigare nu även kan se var den äldre befinner sig när han/hon larmar.

– En stor fördel, framför allt för den som bor här, är att larmet är tyst. Det ringer bara i vår telefon, och vill man kan man ju ha tyst läge även på den, säger Pernilla Hannukainen, undersköterska och larmansvarig.

Larmknapparna används även som ett nyckelfritt dörrlås, när den äldre närmar sig sitt rum låses dörren upp automatiskt. Personalen använder sina telefoner för samma funktion.

Personalen använder de nya telefonerna inte bara för att ringa till varandra utan även för att avläsa olika typer av larm som tydligt visas i displayerna. Det finns rörelselarm om den äldre går upp på natten, larm som visar om någon går ut samt överfallslarm för ökad trygghet. De olika larmen har också olika färger, tydliga symboler och olika ljudsignaler, så att man lätt kan uppfatta vilken typ av larm det är.

– Det enda vi vill är att förebygga risker, till exempel fallrisken, innan det händer något. Vi har inte larmet för att bevaka eller begränsa den äldres rörelsefrihet, säger enhetschefen Marianne Kangro.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng