2015-07-18

Assa Abloy visar på fortsatt styrka

Göran Molin, koncernchef för Assa Abloy.

Göran Molin, koncernchef för Assa Abloy.

Under andra kvartalet ökade Assa Abloy sin försäljning med 22 procent, varav fyra procent utgörs av organisk tillväxt. Försäljningen uppgick till 17 082 miljoner kronor (13 964).

Rörelseresultatet (EBIT) i kvartalet ökade med 24 procent och landade på 2 742 miljoner kronor (2 219).

Rörelsemarginalen uppgick till 16,1 procent (15,9). Nettoresultatet i kvartalet uppgick till 1 888 miljoner kronor (1 534). Vinst per aktie i kvartalet ökade med 23 procent och uppgick till 1,70 kronor (1,38). Kvartalets kassaflöde var 1 991 miljoner kronor (1 963).

Göran Molin, vd och koncernchef för Assa Abloy gläds framför allt över den goda organiska tillväxten i alla divisionerna, förutom Kina, som han ser som ett styrkebesked i en tuff omvärld. Den drivs framför allt av en mycket stark utveckling i Global Technologies, samt god tillväxt i divisionerna Americas, EMEA och Entrance Systems.

– Även i APAC var utvecklingen mycket tillfredsställande med stark tillväxt i alla regioner utom Kina som hade fortsatt svag försäljning, säger Göran Molin.

Gruppens innovationer i form av nya produkter skördar stora framgångar i marknaden. I USA har gruppen tagit ett starkt ledarskap inom energibesparing och smarta lås till så kallade home automation-system.

– I Europa ser vi samma trend, där i synnerhet de nya elektromekaniska låssystemen går starkt framåt. Andelen nya produkter under första halvåret var över 30 procent av totala försäljningen, en mycket tillfredsställande siffra. Under kvartalet genomförde vi även en geografisk breddning av motsvarande elektromekaniska produkter till Asien, kommenterar Göran Molin.

I kvartalet gjordes ytterligare tre förvärv. I Finland förvärvades Flexim, en ledande finsk leverantör av säkerhetssystem, vilket gav viktig kompletterande marknadstäckning. I Belgien förvärvades service- och industriportsbolaget L-door, som kompletterar fint Entrance Systems affär i Belgien. På den viktiga marknaden i Mellanöstern lyckades Assa Abloy genomföra köpet av Prometal, som tillför säkerhetsdörrar till det lokala sortimentet, en viktig produktkategori för specifikationsmarknaden. Förvärven hittills i år motsvarar tre procent i tillförd omsättning.

Rörelseresultatet i kvartalet fortsatte att starkt förbättras, med hela 24 procent. Den organiska tillväxten kombinerat med fortsatta effektivitetsförbättringar gjorde att marginalen fortsatte att utvecklas positivt till 16,1 procent, trots turbulensen på valutamarknaderna och förvärvsutspädning.

– Min bedömning är att den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag. Amerika har dock en positiv utveckling medan Europa och många av tillväxtmarknaderna är stagnerande. Vår strategi att expandera på tillväxtmarknaderna ligger dock fast, då de långsiktigt förväntas ha en mycket god ekonomisk tillväxt. Vi fortsätter dessutom med investeringar i nya produkter, särskilt inom tillväxtområdet elektromekanik, kommenterar Johan Molin avslutningsvis.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng