2016-01-25

AR Media lanserar rapport om den globala säkerhetsmarknaden

Nu lanserar Ar Media International den senaste Memoori-rapporten om den globala marknaden för passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning. Det totala värdet av världsproduktionen, räknat i fabrikspris anges till 27,2 miljarder dollar. 

På 252 sidor samt 26 diagram och tabeller redovisar rapporten ” The Physical Security Business 2015 to 2020; Access Control, Intruder Alarms & Video Surveillance” alla viktiga fakta och drar slutsatser, så att man kan förstå vad som formar framtiden för dessa sektorer på säkerhetsmarknaden.

Här framgår att världsmarknaden för säkerhetsprodukter inom passerkontroll, inbrottslarm och videoövervakning, trots ekonomisk turbulens de senaste åren, har haft en genomsnittlig tillväxt på 7,8 procent sedan 2010.

Videoövervakning dominerar
Sett till fabrikspriser omsatte produktionsvärdet på säkerhetsprodukter i de tre produktkategorierna 27.2 miljarder dollar 2015. Videoövervakningsprodukter såldes för för 14.7 miljarder, vilket motsvarar en andel om 54 procent av marknaden. Passerkontrollprodukterna stod för $6.1 miljarder (22.5 procent av marknaden) och inbrottslarmmarknaden omsatte 6.4 miljarder dollar (23.5 procent)

Tillväxt 8 procent
Rapporten förutspår att den totala tillväxten når ett genomsnitt på 8 procent från 2016 fram till 2020, då omsättning på produkter i de tre kategorierna ska nå 42 miljarder dollar, Memoori

Tillväxtmotorn – av de tre kategorierna som täcks av rapporten – är passerkontroll som senaste åren legat på 10 procent och förväntas ligga kvar på den nivån även de kommande fem åren.

Intressant för investerare
Rapporten från Memoori, som AR Media International nu släpper på marknaden, kan beställas direkt via säkerhetsförlagets webbsida ( www.armedia.se )

– Det här är intressant information för de som arbetar inom leverantörsleden och är intresserade av marknaderna för passerkontroll, videoövervakning och inbrottslarm. Och framför allt är rapporten viktig för de som har investerat i säkerhetsföretag idag eller som står i begrepp att göra det. Vad ligger bakom tillväxttalen och hur ser framtiden ut? Hur har säkerhetsbolag som förvärvats värderats och vilka exit-multiplar har tillämpats. Vad driver på investeringarna i säkerhetsföretag? Rapporten svarar på många frågor, säger Lennart Alexandrie, vd för AR Media International.

För mer info eller beställning av rapporten:


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng