2011-12-28

Antalet grova rån minskar

Värderån och rån mot banker minskar kraftigt, visar statistik från polisen. Minskningen beror bland annat på ett långsiktigt brottsförebyggande arbete och ett bra samarbete mellan polisen, bankerna och värdebolagen.
När det gäller bankrån så har det fram till sista november i år skett totalt 15 stycken. Det kan jämföras med 29 stycken hela förra året. 2009 genomfördes 46 rån mot banker, och 2008 var siffran 110.
– Så låga siffror som vi har nu har vi inte haft sedan 1980-talet när det gäller bankrån, säger kriminalinspektör Björn Ek på Rikskriminalpolisen.
Ser man på värderån har det skett 14 stycken till och med sista november i år, jämfört med 38 hela förra året. Och de har legat runt 40 stycken under hela 2000-talet.
Värderånen har inte varit så få som de är idag sedan 1990-talet, men numera handlar det snarare om att gärningsmännen tillgriper en väska och försvinner iväg.
Enligt Björn Ek minskar även butiksrånen men den nedåtgående trenden är inte lika kraftig.
Orsaker till minskningen
Det finns flera förklaringar till minskningen. Dels beror de på en fortsatt samverkan mellan polisen, de olika bankerna och värdebolagen.
Polisen har också arbetat förebyggande med att vara mer synlig, och följa nationella och internationella trender. Men det beror också på att många av de som utfört grova rån nu avtjänar sina straff.
– Vi är naturligtvis väldigt glada över den här minskningen, vi har arbetat aktivt och långsiktigt för att få ner antalet grov rån, säger Björn Ek.
Bankerna har dessutom skärpt säkerheten och blivit bättre på pengahantering.
Gärningsmännen
Bland de som utför de grova rånen är det ungefär ett femtiotal som har kompetens att genomföra organiserade, bättre planerade och lite grövre rån. De övriga tillhör de som utför alla typer av brott, och som kanske övergår till att begå andra brott istället.

Källa: Polisen

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng