2020-03-01

Andelen stulna bilar som inte återfinns ökar

Under 2019 efterlystes 7 180 personbilar i Sverige.

Av 1 886 bilar med årsmodell 2014-2020 som efterlystes under 2019 var 29 procent fortfarande borta vid årets slut.
– Dessa bilar är av större värde och det är sådana bilar som internationella brottsnätverk riktar in sig på. En stor del av dessa bilar försvinner utomlands vilket gör att färre återfinns, säger Torbjörn Serrander, utredare på Larmtjänst.

Under 2019 efterlystes 7 180 personbilar i Sverige vilket är en minskning med 9 procent jämfört med 2018 då 7 925 bilar efterlystes. Av de efterlysta bilarna var 22 procent, 1 580 bilar, fortfarande efterlysta vid årets slut. Det är en ökning jämfört med 2018 då andelen bilar som inte hade återfunnits vid årets slut låg på 19,6 procent. Det visar den senaste årsstatistiken över efterlysta fordon från Larmtjänst.

Antalet efterlysta personbilar fortsätter att sjunka och så har trenden sett ut sedan elektroniska stöldskydd infördes i bilar i slutet av nittiotalet.

Dock ökar för varje år andelen personbilar som inte blir återfunna. Under 2019 låg andelen personbilar som inte blivit återfunna på 22 procent, en ökning jämfört med året innan då siffran låg på 19,6 procent. För nyare bilar, med årsmodell 2014 till 2020, låg andelen ej återfunna personbilar ännu högre.

Majoriteten av efterlysningarna som gjordes av personbilar kom från storstadsområdena: polisregion Stockholm, polisregion Syd och polisregion Väst.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng