2015-06-30

Almedalen: Magnus Ranstorp möter Malou von Sivers

Terrorismforskaren Magnus Ranstorp deltar i seminariet "Terrorism och organiserad brottslighet – hot mot demokratin" som leds av Malou von Sivers.

Terrorismforskaren Magnus Ranstorp deltar i seminariet "Terrorism och organiserad brottslighet – hot mot demokratin" som leds av Malou von Sivers.

På onsdag kl. 13.00 i Almedalen leder Malou von Sivers en paneldiskussion med bland annat Magnus Ranstorp, forskningschef på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan. Titeln är "Terrorism och organiserad brottslighet – hot mot demokratin".
Seminariet arrangeras av tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) och kommer hållas i Säkerhetspaviljongen på Mellangatan 7 i centrala Visby den 1 juli kl. 13.00. Förutom Ranstorp deltar även åke Andersson, ordförande för SNOS och Lars Korsell, forskare och enhetschef på Brå med expertis inom organiserad brottslighet.

Programpunkten är synnerligen aktuell efter terroristdåden i Paris, Köpenhamn och Tunisien samt den organiserade brottslighetens många våldsamma uppgörelser i södra och västra Sverige under årets första sex månader.

– De utgör inte bara hot mot vår trygghet utan mot hela vårt demokratiska samhälle. Båda dessa våldsbejakande yttringar bygger ju på att skapa rädsla och otrygghet som ska gynna den organisation, grupp eller ideologi om förövaren tillhör eller tror sig företräda, säger åke Andersson, ordförande för SNOS, som står som arrangör för just den här programpunkten i Säkerhetspaviljongen.

Seminariet äger rum den 1 juli kl. 13.00 i Säkerhetspaviljongen och ställer många frågor. Hur värnar vi demokratin mot terrorism och organiserad brottslighet? Hur kan vi stoppa rekrytering till terroristorganisationer eller kriminella nätverk? Och hur är samhällets beredskap för terrorism och organiserad brottslighet? Har polisen resurser att effektivt förebygga och bekämpa den här typen av brottslighet? Vilka andra organisationer kan utgöra resurser i detta arbete, och hur kan de goda krafterna samverka för att motverka dessa krafter så att vi får ett tryggare samhälle? Det är några av frågorna som tas upp i denna paneldiskussion.

– Vi är väldigt glada över att få landets främsta expert på terrorism, Magnus Ranstorp samt Lars Korsell från Brå, som är expert på organiserad brottslighet till denna paneldiskussion. Jag ser fram mot det, säger åke Andersson, som är den tredje paneldeltagaren.

Den efterföljande programpunkten i Säkerhetspaviljongen den 1 juli kl 14.30 knyter an till samma tema och går under rubriken "Hur påverkar våldsfrämjande extremism dig, din organisation och samhället?" Den tar upp våldsfrämjande extremism och hur vi kan hantera den. Seminariets talare är Andreas Ring, som tidigare arbetade på RAN-POL – Radicalisation Awareness Network Police – för Polismyndigheten Skåne. Nu driver han egen konsultverksamhet inom trygghetssektorn.

Klicka här för att se alla programpunkter i Säkerhetspaviljongen.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng