2016-11-01

Alingsås tingsrätt får inte kameraövervaka ute

Kammarrätten tillåter inte Alingsås tingsrätt att kameraövervaka en grusgång och en gräsmatta utanför tingsrätten.
Länsstyrelsen beviljade Alingsås tingsrätt utökat tillstånd till kameraövervakning. En av de elva kameror som beviljades fick övervaka ett område om två meter utanför tingsrättens fasad. Tingsrätten ville att kameran skulle få övervaka ett betydligt större område, vilket också förvaltningsrätten sa ja till. Kammarrätten ändrar nu förvaltningsrättens dom och fastställer länsstyrelsens beslut.

I mål om tillstånd till kameraövervakning ska det göras en avvägning mellan övervakningsintresset och integritetsintresset. Enligt praxis ska tillståndsbedömningen vara restriktiv. Det ska särskilt beaktas bland annat om övervakningen behövs för att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Vid den här avvägningen har kammarrätten tagit hänsyn till att ansökan avser en plats där ett stort antal människor passerar eller uppehåller sig. Alingsås tingsrätt har hänvisat till att domstolar generellt sett är brottsutsatta, men kammarrätten anser att det måste göras en individuell bedömning i varje fall av hur brottsutsatt platsen är där den generella hotbilden för brottsliga angrepp vägs samman med andra uppgifter.

Området som tingsrätten vill övervaka är en cirka 20 meter lång gång mot entrén och en gräsmatta bakom tomtens staket. Tingsrätten har inte visat att området som kameran ska övervaka är särskilt brottsutsatt. Vid en avvägning mellan intresset att låta tingsrätten övervaka platsen i brottsförebyggande syfte och integritetsintresset säger kammarrätten därför nej till kameraövervakning i den omfattning tingsrätten önskar.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng