2015-12-01

Ale kommun stärker säkerhet för anställda

Ale kommun har upphandlat en lösning för tillverkning och administration av tjänstekort som gäller för alla anställda. Kommunledningen ställde krav på att alla anställda skall ha en säker identifikation som också kan användas för säker inloggning samt för passage, print-on-demand och så vidare. Valet föll på en lösning från Nexus.

Ale kommun valde att avropa lösningen via Kammarkollegiets ramavtal ”Kort för identifiering och behörighetskontroll”. Avropet omfattar en nyckelfärdig lösning med programvaror, produktionsutrustning (kamera, printer, kort, tillbehör) och ett komplett leveransprojekt.

Med det nya tjänstekortet kan alla anställda legitimera sig och man höjer säkerheten kring vem som kommer in i kommunens lokaler och vem som når kommunens nätverk. Samtidigt som man får en enklare och säkrare administration.

Avgörande punkter för Ale kommun var:

• Att man kan tillverka och administrera korten med egen personal i egna lokaler

• Att tjänstekorten redan vid utfärdandet kan användas för inloggning och passage

• Att lösningen är förberedda för att i framtiden samverka med nationella federationer såsom Sambi och ”Svensk e-legitimation”

– Vi är mycket stolta att Nexus, som enda leverantör, klarade alla Ale kommuns krav. Lösningen baserar sig på Nexus Card Management System (CMS) som innefattar både de funktioner som behövs för att producera smarta kort och funktioner för hela kortets livscykel, säger Marcus Persson, Regional Director Nordic på Nexus.

– Vårt syfte var att hitta en totalleverantör av tjänstekort för visuell och elektronisk identifiering. Vi vill både kunna tillverka och administrera våra tjänstekort i våra lokaler. Nexus CMS motsvarar våra krav och förenklar administrationen av våra tjänstekort och ökar säkerheten, säger Christina Larsson på Ale kommun.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng