2013-01-08

Äldre är överrepresenterade i skadestatistiken

Äldre människor (65 år och äldre) är överrepresenterade i skadestatistiken. 2011 omkom drygt 2 500 äldre människor till följd av skador, över 70 000 fick läggas in på sjukhus till följd av skador och cirka 120 000 uppsökte en akutmottagning efter att ha skadats.
MSB har kartlagt statistiken och redovisar skadestatistik kommun för kommun i hela landet. Sammanställningen av skadestatistiken bland äldre som MSB har gjort visar att det sker nästan sju dödsfall och 200 inläggningar på sjukhus dagligen.

Den enskilt största skadehändelsen är fallolyckor. Fallolyckor är, tillsammans med förgiftningsolyckor, den olyckstyp som ökar snabbast av alla olyckstyper. Antalet skador till följd av fallolyckor kan på grund av den demografiska utvecklingen förväntas öka än mer dramatiskt de närmaste decennierna.

Tack vare skadeförebyggande åtgärder har dödsfallen i vägtrafikolyckor minskat drastiskt. Samhället har också satsat systematiskt på en säker arbetsmiljö, vilket lett till att Sverige är bland de länder som har lägst antal dödsolyckor på arbetsplatserna. även när det gäller säkerheten för barn och ungdomar framhålls ofta Sverige som ett föregångsland. Men när det gäller äldres säkerhet så visar inte Sverige på några framgångar vid internationella jämförelser.

– De flesta fallolyckorna hos äldre personer sker inomhus och i det ordinarie boendet. Den typiska fallolyckan är ett fall i samma plan och inträffar på vägen mellan sängen och toaletten samt vid av- och påklädning. Ofta handlar det om att de tappar balansen, säger Jan Schyllander, olycksutredare på MSB.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng