2012-01-28

Akuten får sätta upp en kamera

Länsstyrelsen ger klartecken till att sätta upp en säkerhetskamera vid entrén till den nya akutmottagningen på Västerviks sjukhus.
Det finns flera dokumenterade fall av våld och hot om våld mot de anställda på akuten. Mot bakgrund av detta anser länsstyrelsen att personalens och patienternas säkerhet väger tyngre än enskilda människors intresse av att inte bli övervakade. Däremot får sjukhuset nej på sin ansökan om att även ha kameraövervakning i ambulanshallen. Länsstyrelsen anser inte att det är en plats dit allmänheten har tillträde.

Källa: Västerviks-tidningen


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng