2018-01-28

AI och smart teknik lockade 30.000 besökare till Dubai

Årets Intersec besöktes av 29.522 personer. På plats fanns 1.337 utställare från 59 länder.

Intersec ägde rum den 21 – 23 januari och lockade 29.522 besökare från 129 länder till Dubai International Convention and Exhibition Centre.

På plats fanns 1.337 utställare från 59 länder samt ett enormt utbud av produkter och lösningar för säkerhetsändamål. 
 



Liksom många andra säkerhetsmässor kretsade mycket av intresset kring betydelsen av artificiell intelligens (AI), drönare och dess användningsområden samt avancerad robotteknik – inte minst i polisiära syften.

Automatiserad polisstation

Dubai-polisen är en av Intersec-mässans partners på samma sätt som Dubais civilförsvar finns där liksom Dubais kommun och SIRA, tillsynsmyndigheten som reglerar säkerhetsindustrins förehavanden i emiraten.

I Dubai-polisens monter var det mycket starkt fokus på artificiell inteligens och smart teknik för ett tryggare samhälle. Polisen visade protyper på Robocop och även olika typer av smarta tjänster som redan används i den fullt automatiserade polisstationen som öppnade i september 2017.

Smartaste polisen i världen

Polisdirektören Khalid Nasser Al Razooqi, som ansvarar för myndighetens användning av för artificiell intelligens, gav en översikt över regeringens vision att använda AI och robotar i polisiära syften.

– Dubai-polisen har som mål att vara den smartaste polisstyrkan i världen och vi har arbetat med en ny strategi baserad på AI som i slutändan kommer att göra Dubai för att vara den säkraste staden i världen, sa Al Razooqi.

– Vi planerar att använda AI för att både minska brottsligheten och öka vår förmåga att förutsäga potentiella brott innan de händer, men även minska antalet trafikolyckor. Vi har därför infört ett system för brottspreferenser samt system för olycksförutsägelse som kan studera beteenden hos förare.

– Genom ett samarbete med biltillverkare i Förenade Arabemiraten har vi låtit installerar sensorer för att studera förarnas beteenden så vi kan lära dem hur de ska köra. Fordonen med sensorerna ska kunna kunna instruera polisen om när och hur de ska agera utfrån de data som kommer in och det kan kanske även gälla eventuell brottslighet.

Drönare och AI

Ett av årets temaområden på Intersec var en så kallad Drone Zone. Där demonstrerades drönare och därutöver hölls Intersec Drones Conference på scenen. Greg Agvent, generaldirektör för CNN Aerial Imaging and Reporting, var en av talarna. Han fokuserade sitt anförande på potentiella användningsområden för drönare vid informationsinsamling. Hans slutsats är att drönare kan vara effektiva inom flera områden, vanligen för olika typer av rapportering med hjälp av videoupptagning, men att vi bara sett början. För säkerhetsändamål tror han att termisk bildbehandling och IR-detektion bli vanligare.

Intersecs sju delar

Intersec-mässan består egentligen av sju huvuddelar som handlar om:

· Kommersiell säkerhet.

· Brand och räddning.

· Skydd och hälsa.

· Inrikessäkerhet och polis.

· Informations- och cybersäkerhet.

· Smarta hem och byggautomation,

· Fysisk säkerhet och områdesskydd.

Internationell mässa

Med 483 utställare år 2018 representerar avdelningen för kommersiell säkerhet den största sektionen. Här fanns två tredjedelar av världens 50 största leverantörer av videoövervakning, passerkontroll, intrångsdetektering på plats, enligt arrangören Frankfurter Messe.

Med 83 procent internationella utställare underströks Intersecs globala profil. Här fanns 15 paviljonger som representerade olika länder. Kanada, Kina, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Hongkong, Indien, Italien, Korea, Pakistan, Singapore, Taiwan, Storbritannien, USA och Ryssland.

På plats fanns också 223 utställare från Förenade Arabemiraten.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng