2020-06-09

”AI är ett verktyg för cyberkriminella”

Att implementera AI i verksamheten är det viktigaste området för företaget fram till år 2025, menar hälften av de tillfrågade.

AI ligger högt upp på agendan för svenska företag: en ny enkät visar att mer än hälften av IT- och verksamhetsansvariga ser AI som det mest prioriterade fram till år 2025.
– Men samtidigt som det erbjuder enorma möjligheter till affärsutveckling är det också ett verktyg som används av cyberkriminella, säger Per Söderqvist, säkerhetsexpert på Sophos.

100 IT- och verksamhetsansvariga vid svenska privata företag med 500 till 3 000 anställda har svarat på enkätfrågor på uppdrag av IT-säkerhetsföretaget Sophos. På frågan vad de anser är det viktigaste området för företaget fram till år 2025 svarar 51 procent ”att implementera AI i verksamheten”. 

– Det är väldigt tydligt att AI kan göra en mycket stor skillnad i många företag. Men samtidigt som det erbjuder enorma möjligheter till affärsutveckling är det också ett verktyg som används av cyberkriminella. Vi kan räkna med att den utvecklingen fortsätter. Därför måste inte bara kunskapen om hoten öka utan också förmågan att använda AI som en del av IT-säkerhetsarbetet, säger Per Söderqvist.

Samtidigt uppfattas kunskapsbrist inom AI som det främsta hotet för att nå målet. Mer än var femte medverkande (22 procent) svarar att det finns betydande brister i kunskapen om IT-säkerhet som kan påverka möjligheterna att implementera artificiell intelligens i verksamheten.

Med maskininlärning går det att hjälpa till att skapa algoritmer som gör att det går att skydda sig genom att hitta sårbarheter och täppa till luckor, men andra sidan av myntet är att använda algoritmer för att hitta sårbarheter som sedan utnyttjas vid en cyberattack.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng