2020-07-13

Addsecure har utsetts till ”Excellent Arbetsgivare” 

Addsecure rankas bland de 10 procent bästa i IT-branschen i Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex® 2019.

I Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex 2019 intar Addsecure de tio procent bästa i den kvantitativa kartläggningen, vilket innabär att företaget anses vara en excellent, attraktiv och hållbar arbetsgivare utifrån de arbetsvillkor som råder i verksamheten.

Nyckeltalsinstitutet presenterar årligen de arbetsgivare som har bäst arbetsvillkor i landet sett till attraktivitet, jämställdhet och hälsa. Resultatet baseras på insamlad statistik från 2019 där drygt 600 000 medarbetares faktiska arbetsvillkor, från cirka 350 företag och organisationer kartlagts. Addsecure rankas bättre än, eller lika bra som andra företag inom IT-branschen på samtliga områden.

Snabbväxande Addsecure arbetar sedan 2019 dedikerat med att vara en attraktiv arbetsgivare och med sitt kultur- och värderingsarbete.

– För oss på Adsecure är organisationskultur, värderingsarbete och ledarskapsutveckling affärskritiska frågor som är viktiga för att nå företagets mål. Att vi nu har så bra position jämfört med andra företag i branschen är fantastiskt och ett kvitto på att vi är på rätt väg. säger Liljana Vall, Chief People and Culture på Addsecure.

Företaget valde att ansluta sig till Nyckeltalsinstitutet redan 2018 i syfte att just kunna jämföra sig med branschen och har under 2019 förbättrat sina resultat avsevärt.

– Organisationens viktigaste resurs är medarbetarna, oavsett vilket läge organisationen befinner sig i. Kartläggningen, som baseras på faktiska arbetsvillkor och kvantitativ data, visar vikten av att löpande utvärdera medarbetarnas arbetsvillkor. De organisationer som ligger i topp erbjuder sina medarbetare bra arbetsvillkor och följer löpande upp sina HR-nyckeltal. Att mäta ser vi som en nyckel för att skapa förståelse för medarbetarnas villkor och en förutsättning för att kunna driva framgångsrika medarbetarteam, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Nyckeltalsinstitutet AB gör systematiska mätningar sedan 1996 och har skapat en standard för nyckeltal. Attraktiv Arbetsgivarindex beskriver arbetsvillkoren i en organisation med utgångspunkt att goda arbetsvillkor leder till engagemang, effektivitet och ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare.

Nyckeltalsinstitutets vision är att hjälpa organisationer och ge dem rätt verktyg för att förstå sina medarbetares villkor. I Nyckeltalsportalen erbjuder Nyckeltalsinstitutet kartläggning och systematiska mätningar som ger en överblick över arbetsvillkor, jämställdhet och hälsa – över tid och i jämförelse med andra i branschen. Nyckeltalsinstitutet har 24 års data om svenskt arbetsliv och utveckling i arbetsvillkor och arbetsmiljö. Genom Nyckeltalsinstitutets verksamhet har definitioner för HR-nyckeltal skapats, som idag används av många företag och organisationer i Sverige. Mer information om Nyckeltalsinstitutets verksamhet finns på www.nyckeltal.se


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng