2018-11-28

Undersökning: IT-säkerhetschefer får inte gehör i budgeten

Foto: Caiaimage

IT-säkerhetschefer är i många fall bakbundna när det gäller att bekämpa cyberkriminalitet i sin verksamhet. Det framkommer i en ny rapport som Kaspersky Lab tagit fram. De säkerhetsansvariga får inte gehör för säkerhetsfrågorna på högsta ledningsnivå och får därmed inte heller de budgetar de behöver för att fullt ut skydda verksamheten.

I undersökningen, som Kaspersky Lab genomfört, framkommer att 57 procent av de tillfrågade anser att komplexa infrastrukturer som involverar moln och mobilitet är en utmaning ur ett säkerhetsperspektiv. 50 procent uppger att de är oroliga över utvecklingen av cyberattacker.

40 procent av säkerhetscheferna anser att cyberkriminella som har ekonomiska motiv och 29 procent anser att skadliga insiderattacker innebär de största riskerna och de typer av hot som är svårast att förhindra.

Otillräcklig budget
De budgetar som är avsedda för cybersäkerhet rapporteras växa. Strax över hälften (56%) av säkerhetscheferna förväntar sig att deras budgetar kommer öka framöver och 38% uppger att budgetarna förväntas bli oförändrade.

Trots detta har säkerhetsansvariga stora utmaningar med att få de budgetar som skulle krävas för att uppnå ett 100-procentigt skydd. Mer än en tredjedel (36%) av säkerhetscheferna i undersökningen uppger att de inte kan få tillräckliga IT-säkerhetsbudgetar för att garantera att inga intrång eller brott begås. En tredjedel av säkerhetscheferna (33%) uppger att pengarna som skulle kunna användas till mer modern IT-säkerhet istället allokeras till projekt som ger en tydligare avkastning, som projekt inom digitalisering och molntjänster.

Behöver ledningens gehör
Bara 26 procent av de IT-säkerhetsledare som ingick i undersökningen sitter med i ledningen i sina respektive verksamheter. Av de som inte är med i ledningen uppger en av fyra (25%) att de borde vara det.

– Det är allvarligt att så många företag inte ser ett modernt IT-skydd som en investering i verksamheten, utan fortfarande som en ovälkommen utgift, säger Leif Jensen, Nordenchef på Kaspersky Lab.


Taggar

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng