2018-03-21

5 206 vapen efter halva amnestin

Den mörkare blå stapeln visar antalet inlämnade vapen vid mätningen 8 februari, den ljusare totala antalet vid mätningen 16 mars. Mätningen 16 mars innefattar även siffrorna från mätningen 8 februari. Foto: Polisen

När den pågående vapenamnestin nu nått halvvägs har 5 206 vapen eller tillståndspliktiga vapendelar lämnats in till polisen. Totalt 16 av de inlämnade vapnen är automatvapen.

En av målsättningarna med vapenamnestin är att nå ut i den kriminella miljön och genom olika insatser förmå den att lämna in vapnen. I lokalpolisområdena har man till exempel knackat dörr och genomfört medborgardialoger medan man på den nationella nivån varit i kontakt med avhopparverksamheten. Redan första veckan kom det också in ett vapen som med säkerhet kunde härröras till den miljön. Joakim Norenhag vid polisens rättsavdelning är projektledare för vapenamnestin.

– Hela resultatet av de här insatserna ser vi först när amnestiperioden är slut, men så här långt har vi fått in ett antal vapen som kan misstänkas ha ursprung från den kriminella miljön.

Flest vapen, 1 252 stycken, har lämnats in i polisregion Syd följt av 1 102 i Väst och 893 i Stockholm.

– De här regionerna har också många utsatta områden så vår förhoppning är att det stora antalet inlämnade vapen även ska påverka situationen där, säger Joakim Norenhag.

Fördelat mellan olika typer av vapen ser statistiken hittills ut så att 2 446 gevär, 1 650 enhandsvapen (pistoler och revolvrar) och 16 helautomatiska skjutvapen. Även fem pennpistoler och elva harpunvapen har lämnats in.

Vapenamnestin fortsätter fram till och med sista april. Inför den återstående halvan vill Joakim Norenhag uppmana den som ännu inte lämnat in sitt vapen att ta vara på den här chansen.

– Polisen jobbar för närvarande intensivt mot skjutningar runt om i landet och förekomsten av illegala vapen. Samtidigt har vapenlagstiftningen skärpts sedan årsskiftet. Är du innehavare av ett illegalt skjutvapen och väljer att inte frivilligt lämna in ditt vapen till polisen under amnestin riskerar du att polisen istället omhändertar både dig och ditt vapen.

Källa: Polisen


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng