2018-03-23

23 punkter som gör Sverige redo för nästa samhällskris

Kenny Lorentzon, chef för SOS Alarms krisberedskapsavdelning.

Allt fler samtal till 112 gäller komplexa händelser som innebär att en eller flera blåljusverksamheter samverkar ute på fältet. Mellan 2015 och 2017 ökade larmhändelser med räddningstjänst, ambulans och polis med drygt 7000 ärenden per år, eller nära 10 procent. Det kan gälla terrorattacker, extremväder och större trafikolyckor, men också våldsamma situationer där ambulans och räddningstjänst behöver assistans av polisen för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt. Detta och många andra ödesfrågor för svensk alarmering och krisberedskap behandlas i SOS Alarms rapport som släpps idag: Är Sverige redo för nästa samhällskris?

Rapporten innehåller bland annat en lista med 23 punkter för en bättre krisberedskap.

– Samhället blir allt mer komplext med fler och större olyckor och störningar och vi måste ligga steget före. Genom en tydligare samverkan med övriga aktörer kan vi koordinera insatserna bättre redan från det att det första 112-samtalet tas emot, säger SOS Alarms VD Maria Khorsand.

– Antalet större händelser med många samverkande parter ökar. Därför behöver vi nu lägga motsvarande kraft på att förbättra både teknik och rutiner för att snabbare kunna samordna våra insatser vid större olyckor, väderhändelser eller terrorism, säger Kenny Lorentzon, chef för SOS Alarms krisberedskapsavdelning.

SOS Alarm har avtal med samtliga Sveriges räddningstjänster och 18 av 21 landsting om utalarmering av resurser. Det ger SOS-operatörerna en unik överblick över nödsituationer i Sverige idag, men också historiskt, eftersom SOS Alarm har bedrivit larmcentralsverksamhet i över 40 år.


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng