2018-05-28

12 000 vapen lämnades in under vapenamnestin

12 000 vapen har lämnats in till polisen, flest i storstadsregionerna. Enstaka vapen kan kopplas till den kriminella miljön. Det är resultatet av den vapenamnesti som rådde under våren 2018.
– Vi är nöjda, säger Joakim Norenhag, projektledare.

– Vi har fått in vapen som vi tidigare inte visste var de fanns, vem som hade dem, hur de förvarades eller att de över huvud taget existerade. Det är positivt att de nu är borta från samhället, säger Joakim Norenhag, polisens projektledare.

Den enskilt största kategorin vapen som har lämnats in är av typen "jaktvapen", men över 3 500 enhandsvapen har också lämnats in.

– Pistoler och revolvrar är betydligt vanligare än typiska jaktvapen i kriminella sammanhang och samtidigt inte lika vanligt att beviljas tillstånd för, säger Joakim Norenhag.

I dagsläget kan enstaka vapen med säkerhet kopplas till den kriminella miljön. I ett bekräftat fall har polisen blivit kontaktad av en person som man vet är kopplad till den kriminella miljön och därefter åkt ut och hämtat in det aktuella vapnet.

– Det kan bli fler när den tekniska undersökningen blir klar. Nationellt forensiskt centrum, NFC, ska så småningom titta närmare på de vapen som de bedömer intressanta, säger Joakim Norenhag.

Flest vapen har lämnats in i storstadsregionerna, precis som under den förra amnestin 2013. Polisregion Syd toppar statistiken följt av region Väst och på tredje plats Stockholm. Jämför man de geografiska områdena för de dåvarande länspolismyndigheterna så stämmer detta precis med fördelningen under föregående amnesti.

Annars är det totalt sett färre vapen som lämnats in nu än förra gången, då totalt 15 000 vapen lämnades in. En rimlig och önskad förklaring är att amnestierna leder till att färre vapen finns ute i samhället och att det därför är färre vapen som kan lämnas in vid varje ny amnesti.

– Det kan vara så att de föregående amnestierna har rensat upp bland de vapen som i störst utsträckning lämnas in under en amnesti, det vill säga gamla jaktvapen som dyker upp i dödsbon säger Joakim Norenhag.

Nu är drygt 12 000 vapen och 28 ton ammunition inlämnade till polisen, men myndigheten betonar att detta inte nödvändigtvis innebär att det kommer att bli färre skjutningar och färre brott som begås med skjutvapen.

– En vapenamnesti löser inte den här problematiken. Däremot utgör den ett komplement till det övriga arbetet som polisen, andra myndighet och övriga delar av samhället gör för att komma till rätta med skjutningarna, säger Joakim Norenhag och konstaterar att amnestin har bidragit som en del till detta större arbete genom att minska antalet vapen där ute.

Källa: Polisen.se


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng