2014-01-17

10 miljoner till projekt om farliga ämnen

SKL har tillsammans med samverkande myndigheter beviljats 10 miljoner kronor till två projekt som ska öka förmågan att analysera forensiska bevis som utgörs av farliga ämnen (CBRNE-ämnen).
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) delar årligen ut medel till projekt vars syfte är att höja Sveriges krisberedskap gällande farliga ämnen. De två projekt som SKL och samverkande myndigheter har beviljats medel till ska förstärka myndighetens förmåga att analysera forensiska bevis.

Det ena projektet fokuserar på dna-analys av så kallade svåra prover. Metoder ska tas fram för att effektivisera analysflödet och kunna analysera dna i prover där provmaterialet innehåller störande ämnen eller mycket låg mängd dna.

Det andra projektet ska ta fram förbättrade metoder för forensisk analys av fingeravtryck med fokus på avbildning, detektion av explosivämnen och åldersbestämning.

I båda projekten ska SKL-personal med forensisk expertkompetens samarbeta med myndigheter som har kunskap inom andra ämnesområden för att man tillsammans ska förstärka den samlade krisberedskapsförmågan.

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng