2013-07-19

– Stora säkerhetsbrister i sjukvården

Sjukvården är mycket undermålig ur ett digitalt säkerhetsperspektiv. Det anser Dan Larsson, informationssäkerhetsanalytiker på Försvarets Radioanstalt (FRA), i ett uttalande i Computer Sweden.
Han är orolig över att teknik och säkerhet aldrig går hand i hand och att säkerhet kommer in för sent. Dan Larsson har analyserat säkerheten hos svenska myndigheter och civila samhällsfunktioner i över 30 år.

– Alla vi som arbetar med säkerhet är bekymrade över situationen som råder idag, säger Dan Larsson.

Han vill inte peka ut någon institution, men menar att det finns stora brister inom till exempel sjukvården.

Dan Larsson pekar på exempel som att pacemakers, dialyspumpar och viss cancerbehandling styrs via internet med stora säkerhetsbrister.

– Men värst av allt ur säkerhetsperspektiv inom sjukvården är den så kallade telemedicin med experter uppkopplade via internet.

Digitalt på efterkälken
Dan Larssons analyser visar att sjukvården är mycket undermålig ur ett digitalt säkerhetsperspektiv. Samtidigt upprepar han att vården både räddar många liv och botar många sjukdomar.

– Jag är orolig över att teknik och säkerhet aldrig går hand i hand. Säkerhet kommer in för sent. Det gäller speciellt inom system och programutveckling.

I ett normalläge är det sällan något problem, men han efterlyser mer detaljerade planer för hur man ska hantera situationen när det inträffar något som inte ska eller kan inträffa.

Mot den här bakgrunden med stora säkerhetsbrister efterlyser han en mer samordnad diskussion om säkerhet mellan myndigheter.

– Idag är säkerhetsfrågor väldigt uppsplittrade mellan myndigheterna. Vi bör sluta drömma om en gemensam myndighet som hanterar säkerhetsfrågan, men vi måste ta tillvara våra resurser på ett smartare sätt.
Källa: Computer Sweden

Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng