2020-09-26

Datainspektionen blir Integritetsskyddsmyndigheten

För tre år sedan aviserades att Datainspektionen skulle byta namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Vid årsskiftet blir namnbytet verklighet om regeringens förslag går igenom, men Datainspektionen gillar det inte.

Datainspektionens nya namn Integritetsskyddsmyndigheten har mött en del invändningar – inte minst från Datainspektionen själv som påpekat att ordet integritet har flera betydelser som inte faller inom myndighetens tillsynsområde, skriver Computer Sweden. I stället har Dataskyddsmyndigheten föreslagits.

Men regeringen föreslår ”Integritetsskyddsmyndigheten” trots att  en del av betydelserna av ordet integritet faller utanför myndighetens uppdrag.

I budgetpropositionen som presenterades i veckan skriver regeringen: ”Att ge myndigheten ett namn som i detalj beskriver omfattningen av dess uppdrag är dock svårt att förena med kravet på att namnet ska vara kärnfullt och samtidigt markera myndighetens förändrade uppdrag. Det avgörande bör vara att det nya namnet understryker den huvudsakliga inriktningen på myndighetens verksamhet.”


Taggar


Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan
Stäng