SNOS Logo
MEDIAPARTNER

Publikationer


Rapporter

Nedan listas de rapporter och opinionsundersökningar som SNOS tagit fram.

"Surveillance cameras and crime: a review of randomized and natural experiments" (2017)
Denna rapport sammanställer internationell forskning som använder så kallade randomiserade och naturliga experiment för att undersöka effekterna av kamerabevakning på brott. Den publicerades i Journal of Scandinavian Studies In Criminology and Crime Prevention.
Till rapporten »

"Yttrande över Betänkande om en ny kamerabevakningslag (SOU 2017:55)" (2017)
Detta är SNOS yttrande över betänkandet om en ny kamerabevakningslag som föreslogs av regeringens utredare i juni 2017.
Till rapporten »

"Svenskarnas syn på säkerhetskameror och trygghet på offentliga platser" (2014)
Denna rapport sammanställer resultaten från en undersökning kring svenskarnas inställning till kameraövervakning på offentliga platser. Undersökningen gjordes av SIFO på uppdrag av SNOS.
Till rapporten »

"Poliser syn på säkerhetskameror" (2013)
Denna rapport sammanställer resultaten från en undersökning om synen på säkerhetskameror bland poliser i chefsbefattning. Undersökningen gjordes av SKOP på uppdrag av SNOS.
Till rapporten »

"Politikers syn på säkerhetskameror" (2012)
Denna rapport sammanställer resultaten från en undersökning om synen på säkerhetskameror bland kommunal-, landstings- och oppositionsråd. Undersökningen gjordes av SKOP på uppdrag av SNOS.
Till rapporten »


SecurityUser.com

SecurityUser.com är SNOS officiella mediekanal och består av en webbplats med dagliga nyheter och en tabloidtidning som ges ut kvartalsvis. Mediet riktar sig till säkerhetsansvariga i både privat och offentlig sektor och innehåller nyheter, reportage och intervjuer om säkerhet och brottsbekämpning. SNOS opinionsbildande arbete drivs framförallt på ledarsidan och i debattartiklar.

Tidningen/webbplatsen ges ut av Ar Media International AB vars grundare Lennart Alexandrie är ansvarig utgivare och chefredaktör. Även SNOS ordförande Åke Andersson ingår i redaktionen och driver frågor på ledarplats.

Besök nyhetssajten »

Läs valfritt nummer ur tabloidtidningen digitalt »

WEBBPLATSÖVERSIKT | INTEGRITETSPOLICY