SNOS Logo
MEDIAPARTNER

Årets Trygghetsambassadör


Årets Trygghetsambassadör instiftades 2011 av SNOS i samarbete med tidningen/webbplatsen SecurityUser.com och går till en person som har arbetat för att lyfta trygghetsfrågor i samhället.

Mottagare

2023

Amir Rostami – regeringens utsedda bidragsbrottsutredare.

Juryns motivering:
Kriminologen, sociologen och forskaren Amir Rostami har en imponerande karriär som tog sin början i polisyrket 2004. Hans gärning har kantats av polisiärt fält- och utvecklingsarbete, men också haft en stark utveckling på ett intellektuellt och akademiskt plan. Det har bland annat renderat i en professorsutnämning vid Högskolan i Gävle samt en mängd internationella utnämningar.

Amir forskargärning och meritförteckning förtjänar i sig en utmärkelse, men det är för det gedigna arbetet som regeringens utsedda utredare mot välfärdsbrott och den levererade bidragsbrottsutredningen som han mycket välförtjänt utses till Året Trygghetsambassadör 2023.


Läs mer »


Amir Rostami - Årets Trygghetsambassadör 2023

2022

Erik Slottner – civilminister, tidigare Stockholm stads trygghetsborgarråd.

Juryns motivering:
Erik Slottner har under fyra år varit en starkt drivande kraft för att öka tryggheten i Stockholm. Sedan han tillträdde som trygghetsborgarråd 2018 har antalet kommunalt anlitade ordningsvakter mer än tiodubblats, från 18 till närmare 200 ordningsvakter, som därmed kan avlasta en underbemannad poliskår.

Han driver också på för att Stockholm stad ska få fler säkerhetskameror som kan öka tryggheten, förebygga brott och underlätta polisens brottsutredningar.

Den passionerade politiska gärningen för ökad trygghet i såväl innerstad som i ytterområden gör Erik Slottner till en mycket välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2022.


Läs mer »


Erik Slottner - Årets Trygghetsambassadör 2022

2021

Anna Flink – Södertäljes säkerhetschef.

Juryns motivering:
Med kompetens och starkt engagemang har Anna Flink visat vägen för hur bekämpning av välfärdsbrott kan bedrivas framgångsrikt.

I det brottsbekämpande arbetet har hon drivit på för en stark och resultatinriktad myndighetssamverkan, som gjort Södertälje kommun till ett föredöme för andra kommuner.

Modet, kompetensen och det resultatdrivna engagemanget, som präglar hennes arbete, är övertygande och samverkande faktorer till att Södertälje kommuns säkerhetschef Anna Flink utses till Årets Trygghetsambassadör 2021.


Läs mer »


Anna Flink - Årets Trygghetsambassadör 2021

2020

Kenny Stamatopoulos – AIKs målvaktstränare (före detta fotbollsmålvakt i klubben).

Juryns motivering:
Med sitt agerande har Kenny Stamatopoulos inte bara gjort fotbollen och idrotten en stor tjänst, utan även samhället i stort. Mediauppmärksamheten kring rättsfallet har dessutom lyft problemet med matchfixning i Sverige till en ny nivå.

Kenny Stamatopoulos civilkurage, integritet och känsla för fair play gör honom till ett föredöme för alla som vill se en utveckling där matchfixningsförsök och andra allvarliga brott beivras.

Därför är Kenny Stamatopoulos en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2020.


Läs mer »


Kenny Stamatopoulos - Årets Trygghetsambassadör 2020

2019

Anne-Marie Eklund Löwinder – Säkerhetschef, Internetstiftelsen.

Juryns motivering:
Som en av sju innehavare till internets rotnyckel och som invald i Internet Hall of Fame är Anne-Marie Eklund Löwinder inte bara en av Sveriges främsta IT-säkerhetsexperter utan också en av säkerhetsvärldens riktiga tungviktare.

Med sitt balanserade lugn och sin saklighet är Anne-Marie Eklund Löwinder också en folkbildare som år efter år bidrar till ökad förståelse för riskerna på nätet och till ökad kunskap om hur man kan skydda sig mot hoten.

I en tid där digitaliseringen blir allt mer omfattande och där behovet av kunskap om nätrelaterade risker ökar är Anne-Marie Eklund Löwinder en trygg röst. Med sin kompetens och tillgänglighet är hon en ovärderlig resurs för såväl privatpersoner, företag som samhället i stort.

Därför är Anne-Marie Eklund Löwinder en utomordentlig välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets trygghetsambassadör 2019.


Läs mer »


Anne-Marie Eklund Löwinder - Årets Trygghetsambassadör 2019

2018

Jale Poljarevius – polischef, Uppsala.

Juryns motivering:
Under Jale Poljarevius ledarskap har Uppsalapolisen ökat tryggheten på gator och torg. Med en tydlig strategi och en orubblig målmedvetenhet har han påvisat samhällets potential när det gäller att effektivt bekämpa gängkriminalitet. Poljarevius initiativ till nära samverkan mellan polis, kommun och myndigheter är en väsentlig framgångsfaktor och förklaring till varför Uppsala har blivit en tryggare plats och varför brottsbekämpningen här kan inspirera till efterföljd i övriga landet.

För sitt engagemang och sin framgångsrika kamp mot gängkriminalitet är Jale Poljarevius en mycket värdig mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2018.


Läs mer »


Jale Poljarevius - Årets Trygghetsambassadör 2018

2017

Magnus Ranstorp – forskningschef, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan

Juryns motivering:
Under ett år då terrorhotet blivit en brutal realitet även i Sverige utgör Magnus Ranstorp en stark och viktig röst. Hans intellektuella tyngd och ständiga närvaro i det offentliga rummet bidrar till skärpa i en debatt som annars riskerar att bli onyanserad. Med oomtvistad erfarenhet, kompetens och integritet ger han klarsynta svar på svåra frågor och väjer inte för att ta ställning till hur Sverige – både proaktivt och reaktivt – ska agera för att allra bäst bekämpa terrorism. Det är därför både logiskt och välförtjänt att Magnus Ranstorp tilldelas utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2017.

Läs mer »


Magnus Ranstorp - Årets Trygghetsambassadör 2017

2016

Hanne Kjöller – journalist och författare

Juryns motivering:
Med mod, integritet och ett starkt rättspatos har Hanne Kjöller under många år varit en viktig röst i samhällsdebatten. Hon har vågat utmana auktoriteter och etablerade synsätt med träffsäkra iakttagelser och principfasta ställningstaganden. På ledarplats i Dagens Nyheter och med boken ”En svensk tiger” har Hanne Kjöller kraftfullt väckt en debatt om polisens ineffektivitet. Hon har belyst en repressaliekultur inom myndigheten som i sin systematik hämmar en utveckling mot ett bättre presterande rättsväsen och därmed också ett tryggare samhälle. Det är provokativt, tänkvärt och trovärdigt. Det starka engagemanget för trygghetsfrågor och modet att utmana auktoriteter i det allmännas intresse gör Hanne Kjöller till en självklar mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2016.

Läs mer »


Hanne Köller - Årets Trygghetsambassadör 2016

2015

Annika Brändström vd för SSF Stöldskyddsföreningen

Juryns motivering:
Som vd har Annika Brändström vårdat traditionen som genom åren gjort SSF Stöldskyddsföreningen till ett starkt varumärke för säkerhet och kvalitet. Men hon har också stått för förnyelse och vidgat organisationens intresseområden och arbetssätt. Idag är SSF en organisation som proaktivt driver trygghetsfrågor och - via olika medier och forum - medverkar till ett ökat intresse för säkerhet och brottsbekämpning. Kreativiteten och det oförtröttliga engagemanget, som Annika Brändströms ledarskap representerar, är en förebild för alla som vill göra skillnad när det gäller att skapa en ökad trygghet i samhället. Och det är också därför som hon så välförtjänt tilldelas utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör 2015.

Läs mer »


Annika Brändström - Årets Trygghetsambassadör 2015

2014

Morgan Johansson – justitieminister

Juryns motivering:
Morgan Johanssons engagemang präglas av klara ställningstaganden i såväl viktiga generella som i mer specifika trygghetsfrågor. Han har på så sätt skapat sig en tydlig identitet som sticker ut på ett befriande positivt sätt. Hans pragmatiska och resultatinriktade förhållningssätt när det gäller kriminalpolitiska frågor gör honom till en stark röst för ett tryggare Sverige. Därför är han en utomordentlig välförtjänt mottagare av utmärkelsen Årets trygghetsambassadör 2014.

Läs mer »


Morgan Johansson - Årets Trygghetsambassadör 2014

2013

Björn Eriksson – ämbetsman och tidigare riskpolischef och landshövding

Juryns motivering:
Björn Eriksson avslutade den 21 maj sitt arbete som regeringens samordnare mot idrottsrelaterat våld genom att leverera slutbetänkandet 'Mer glädje för pengarna'. Rapporten ger inte bara en träffsäker bild på supporterproblematiken utan är också en formidabel manual till hur man kan komma till rätta med våld, trakasserier och skadegörelse i och kring våra idrottsarenor. Dess skärpa och omfattning vittnar om Björn Erikssons brinnande engagemang när det gäller ännu en viktig trygghetsfråga, vilket gör honom väl förtjänt av titeln Årets Trygghetsambassadör 2013.

Läs mer »

Björn Eriksson - Årets Trygghetsambassadör 2013

2012

Leif GW Persson – kriminolog, författare och debattör

Juryns motivering:
Med integritet och skärpa, sunt förnuft och en välgörande portion galghumor lyckas Leif GW Persson nå ut till såväl allmänhet och makthavare med hälsosam kritik mot samhällets undfallenhet när det gäller att lösa brott. Att han 2012 har väckt en kraftfull debatt om polisens underlåtenhet att utreda vardagsbrott gör honom till en utomordentligt värdig mottagare av utmärkelsen Årets Trygghetsambassadör.

Läs mer »


2011

Johan Pehrson, – riksdagsledamot (FP)

Juryns motivering:
Tydlighet och politiskt mod har genom åren präglat Johan Pehrsons politiska ställningstaganden kring frågor som rör trygghet, integritet och rättssäkerhet. Med en nyanserad och pragmatisk syn har han konsekvent och trovärdigt drivit sin linje för ett tryggare samhälle. Därför är Johan Pehrson en självklar mottagare av priset Årets Trygghetsambassadör 2011 .

Läs mer »

Johan Pehrson

WEBBPLATSÖVERSIKT | INTEGRITETSPOLICY