SNOS Logo
MEDIAPARTNER

Om SNOS


Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) grundades 2009 på initiativ av Lennart Alexandrie, vd för Ar Media International. Vårt uppdrag är att utveckla och diskutera idéer för ett tryggare och säkrare samhälle.

Medlemmarna i tankesmedjans nätverk arbetar dagligen professionellt med säkerhets- och trygghetsfrågor. Branschorganisationerna Näringslivets Säkerhetsdelegation, ASIS Sweden och SäkerhetsBranschen finns också representerade i nätverket.

SNOS opinionsbildande arbete drivs främst genom webbplatsen SecurityUser.com och andra medier. År 2011 instiftade SNOS och SecurityUser.com utmärkelsen Årets trygghetsambassadör som delas ut varje år till en person som har arbetat för att lyfta trygghetsfrågor i samhället. Sedan 2012 anordnar SNOS och SecurityUser.com en årlig konferens som har fokus på brottsbekämpande metoder och teknik som ska balanseras mot rådande lagstiftning när det gäller skydd av människors rätt till integritetsskydd. Fram till 2018 gick eventet under namnet ”Trygghetskamerans dag” och fokuserade säkerhetskamerornas möjligheter i det brottsbekämpande arbetet och hur detta behov ska balanseras mot integritetsskyddskravet. Det var ett forum där politiker, forskare, myndighetsrepresentanter och säkerhetsansvariga talade och debatterade säkerhetskamerornas fördelar och nackdelar.

Sedan 2019 har innehållet breddats för att ta upp alla typer av metoder och teknik som kan användas för att stävja brottslighet och där också balansering mot rådande lagstiftning kring personligs integritetsskydd är en bärande del av innehållet.


Ledning

Ordförande: Markus Lahtinen
Markus Lahtinen är till vardags universitetslärare och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, som bland annat arbetat med studier kring hur kamerabevakning uppfattas ur ett integritetsperspektiv av allmänheten. Det är mot den bakgrunden som han i säkerhetsbranschen ofta benämns som kameraförskare.

Markus Lahtinen efterträder Kristina Axén Olin som varit tankesmedjans ordförande sedan 2016 då hon avlöste SNOS första ordförande Åke Andersson.

Generalsekreterare: Lennart Alexandrie
Lennart Alexandrie grundade SNOS 2009 och har sedan dess varit dess generalsekreterare. Lennart Alexandrie är till vardags vd för mediahuset och eventarrangören AR Media International, som han grundade1990.

AR Media International utger facktidningen Detektor samt webbplatserna Securityuser.com och Securityworldmarket.com.

AR Media International är också arrangör (tillsammans med Stockholmsmässan) av Sectech-mässorna i Stockholm, Oslo och Köpenhamn.

WEBBPLATSÖVERSIKT | INTEGRITETSPOLICY