SNOS Logo
MEDIAPARTNER

Säkerhet för Näringsliv Och Samhälle

- en tankesmedja och ett nätverk för opinionsbildning

Tankesmedjan Säkerhet för Näringsliv och Samhälle (SNOS) grundades 2009 på initiativ av Lennart Alexandrie, vd för Ar Media International. Vårt uppdrag är att utveckla idéer och bilda opinion för ett tryggare och säkrare samhälle.

Medlemmarna i tankesmedjan arbetar dagligen professionellt med säkerhets- och trygghetsfrågor. Branschorganisationerna Näringslivets Säkerhetsdelegation, ASIS Sweden och SäkerhetsBranschen finns också representerade.

Det opinionsbildande arbetet drivs främst genom tidningen/webbplatsen SecurityUser.com. Där företräds SNOS främst av ordförande Kristina Axén Olin.


Webb-TV: Röster om säkerhet & lagar
WEBBPLATSÖVERSIKT | INTEGRITETSPOLICY