2019-12-11

Brå ska studera svenska narkotikamarknader

Regeringen har gett Brottsförebyggande rådet (Brå) i uppdrag att studera narkotikamarknader i Sverige.

Brå studerade för drygt tio år sedan narkotikamarknadernas organisation, roller, distribution och ekonomihantering. Sedan dess har såväl narkotikamarknaderna som konsekvenserna av handeln med narkotika förändrats. Regeringen skriver att det på allt fler platser i landet förekommer en förhållandevis öppen gatuförsäljning, vilket påverkar den upplevda tryggheten i lokalsamhället negativt. Narkotikahandeln utgör en central inkomstkälla i kriminella miljöer, och det ökade skjutvapenvåldet har ofta sin grund i konflikter relaterade till narkotikamarknaderna. Även handeln över internet har ökat över tid.

– När narkotikabrottsligheten förändras behöver också samhällets insatser anpassas. För att utforma så effektiva insatser som möjligt behöver vi mer kunskap om hur narkotikamarknaderna fungerar, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Brå ska inom ramen för uppdraget studera narkotikamarknadernas organisering och deras koppling till annan brottslighet i kriminella miljöer, samt hur rättsväsendets och samhällets motåtgärder skulle kunna stärkas.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2021.Leverantörer
Ändra marknad
Till toppen av sidan